Powrót
Zadanie ID:2746

Nazwij związek o wzorze ZnS.Zadanie ID:2748

Nazwij związek o wzorze K2S.Zadanie ID:2749

Nazwij związek o wzorze K3PO4.Zadanie ID:2750

Nazwij związek o wzorze Al2S3.Zadanie ID:2751

Nazwij związek o wzorze CaCO3.Zadanie ID:2752

Nazwij związek o wzorze Zn3(PO4)2.Zadanie ID:2755

Nazwij związek o wzorze Fe2(CO3)3.Zadanie ID:2756

Nazwij związek o wzorze AlPO4.Zadanie ID:2759

Nazwij związek o wzorze Al2(SO4)3.Zadanie ID:2760

Nazwij związek o wzorze K2CO3.Zadanie ID:2763

Podaj nazwę związku o wzorze Mg(NO3)2.Zadanie ID:2764

Nazwij związek o wzorze K2SO4.Zadanie ID:2765

Nazwij związek o wzorze Fe(NO3)3.Zadanie ID:2766

Nazwij związek o wzorze ZnSO4.Zadanie ID:2767

Nazwij związek o wzorze CaCl2.Zadanie ID:2768

Nazwij związek o wzorze Ca(NO3)2.Zadanie ID:2769

Nazwij związek o wzorze AlCl3.Zadanie ID:2774

Podaj nazwę związku o wzorze KNO3.Zadanie ID:2775

Nazwij związek o wzorze NaCl.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.