Powrót
Zadanie ID:635

Spośród podanych wybierz symbole pierwiastków, których dotyczy poniższy opis.

W stanie podstawowym stan kwantowy niektórych elektronów atomów tych pierwiastków jest opisany poboczną (orbitalną) liczbą kwantową równą 2.

Symbole pierwiastków: Li, C, F, Na, Al, Ar, Ca, Cr, Zn, Ge, BrZadanie ID:794

Określ maksymalną liczbę elektronów w atomie, które sa opisane liczbami kwantowymi: n=4, m=+1.

Liczba elektronów: .....................Zadanie ID:797

Określ liczbę elektronów, które mogą mieć zestaw liczb kwantowych n = 3, m = +2, ms = +½.Zadanie ID:798

Elektron został opisany liczbami kwantowymi n=3, l=3, m=1, ms=½.

Znajdź błąd w podanym opisie.Zadanie ID:2340

Atom pewnego pierwiastka X ma 3 elektrony walencyjne.
Jeden z nich jest opisany liczbami kwantowymi n=3, l=1, m=-1, ms=1/2.

1. Napisz zestaw liczb kwantowych opisujących pozostałe 2 elektrony.
............................
............................
2. Podaj nazwę pierwiastka X.
...........................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl