Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z realizacją usługi.

Usługa "dostęp do portalu" zostanie zrealizowana w ciągu 48h w dniach roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na kontcie usługodawcy. 

Jeśli przyślesz dowód wpłaty, może być szybciej.


Podmiot odpowiedzialny: Chem24 Maria Fudała, Kraków, ul.Wrony 30c, email: chemia24h@gmail.com, REGON: 384633762

Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.