Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Litowce

Potoczna nazwa pierwiastków grupy 1: metale lekkie, metale alkaliczne

Własności fizyczne: metale, barwa srebrzystobiała, mała gęstość (Li, Na i K są lżejsze od wody), miękkie (można je kroić nożem), niskie temperatury topnienia, dobre przewodniki ciepła i elektryczności.

Struktura elektronowa powłoki walencyjnej: ns1. W reakcjach chemicznych litowce łatwo oddają 1 elektron walencyjny i tworzą kationy X+ o trwałej strukturze elektronowej helowca. Występują wyłącznie na +I stopniu utlenienia. Mają silnie redukujące własności.


Aktywność chemiczna litowców
Występują w przyrodzie wyłącznie w postaci związków chemicznych w skałach i minerałach. Sód i potas to pierwiastki o dużym rozpowszechnieniu w skorupie ziemskiej.
Ze względu na dużą aktywność muszą być przechowywane w nafcie.

Aktywność chemiczna wzrasta w dół grupy układu okresowego. Promień atomu jest coraz większy i coraz dalej położony elektron walencyjny jest też coraz słabiej związany z jądrem. Elektron taki coraz łatwiej ulega oderwaniu, więc łatwiej tworzą się kationy. .

                 Li    Na    K    Rb    Cs
———wzrost aktywności chemicznej——→

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychLitowce mają najniższe wartości elektroujemności Reakcje z wodą. Właściwości higroskopijne, ługi. Wodorotlenki litowców - dysocjacja Moc zasad Związki z tlenem Nadtlenki i ponadtlenki Tlenki litowców Związki z niemetalami Reakcje z kwasami Wodorki litowców
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.