Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Azot

Właściwości fizyczne azotu: Gaz bezbarwny, bezwonny, niepalny, słabo rozpuszcza się w wodzie.

Azot występuje w postaci cząsteczek N2, w których azot połączony jest bardzo trwałym wiązaniem potrójnym N≡N. Wiąże się z tym bardzo mała reaktywność azotu.

Tlenki azotu

Tlenek azotu(I) N2O bezbarwny gaz charakter obojętny
Tlenek azotu(II) NO bezbarwny gaz charakter obojętny

Otrzymywanie:
N2 + O2Temp.→ 2NO 
3Cu + 8HNO3(rozc.) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Tlenek azotu(II) ma 1 niesparowany elektron, co powoduje, że jest bardzo reaktywny.
tlenek azotu(II)

Tlenek azotu(III) N2O3 bezbarwny gaz charakter kwasowy

Reakcja z wodą z wodą: N2O3 + H2O → 2HNO2
Reakcja z zasadą: N2O3 + 2NaOH → 2NaNO2 + H2O

Tlenek azotu(IV) NO2 czerwonobrunatny, trujący gaz o ostrej woni. charakter kwasowy

Otrzymywanie
2NO + O2 → 2NO2
Cu + 4HNO3(stęż.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Reakcja z wodą:  2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

Azot ma 1 niesparowany elektron i dlatego tlenek azotu(IV) łatwo dimeryzuje: 
2NO2 ⇌ N2O4  tetratlenek diazotu (bazbarwny)
Wraz ze spadkiem temperatury stopień dimeryzacji rośnie.
tlenek azotu(IV)

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychTlenek azotu(V) Kwasy azotowe Porównanie mocy kwasów mocny kwas wypiera słaby kwas z jego soli: Fosfor Alotropia fosforu. Odmiany alotropowe fosforu Reakcje fosforu i jego związków Struktura tlenku fosforu(V) Kwasy fosforowe
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.