Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Azot

Właściwości fizyczne azotu: Gaz bezbarwny, bezwonny, niepalny, słabo rozpuszcza się w wodzie.

Azot występuje w postaci cząsteczek N2, w których azot połączony jest bardzo trwałym wiązaniem potrójnym N≡N. Wiąże się z tym bardzo mała reaktywność azotu.

Tlenek azotu(I) N2O bezbarwny gaz charakter obojętny

Otrzymywanie:
NH4NO3T.→ N2O + 2H2O

Należy do głównych gazów cieplarnianych, ma działanie znieczulające.

 

Tlenek azotu(II) NO bezbarwny gaz charakter obojętny

Otrzymywanie:
N2 + O2Temp.→ 2NO 
3Cu + 8HNO3(rozc.) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Reakcja z wodą: nie reaguje, rozpuszcza się w niej

Tlenek azotu(II) ma 1 niesparowany elektron, co powoduje, że jest bardzo reaktywny. tlenek azotu(II)

 


 

Tlenek azotu(III) N2O3 bezbarwny gaz charakter kwasowy
Reakcja z wodą z wodą: N2O3 + H2O → 2HNO2
Reakcja z zasadą: N2O3 + 2NaOH → 2NaNO2 + H2O

 

Tlenek azotu(IV) NO2 czerwonobrunatny, trujący gaz o ostrej woni. charakter kwasowy

Otrzymywanie
2NO + O2 → 2NO2
  Cu + 4HNO3(stęż.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

  Reakcja z wodą:  2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

Reakcja z zasadą: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

Azot ma 1 niesparowany elektron i dlatego tlenek azotu(IV) łatwo dimeryzuje: 
2NO2 ⇌ N2O4  tetratlenek diazotu (bazbarwny)
Wraz ze spadkiem temperatury stopień dimeryzacji rośnie.
 
 tlenek azotu(IV)

 

Tlenek azotu(V) N2O5 ciało stałe (t.t.=41oC) charakter kwasowy

  Tlenek azotu(V) ma charakter kwasowy, dobrze rozpuszcza się w wodzie i z nią reaguje
N2O5 + H2O → 2HNO3 
 
Reakcja z zasadą: N2O5 + 2NaOH → 2NaNO3 + H2O


 


Kwasy azotowe

Otrzymywanie
N2O3 + H2O → 2 HNO2
N2O5 + H2O → 2 HNO3
N2O4 + H2O → HNO3 + HNO2

   Porównanie mocy kwasów
mocny kwas wypiera słaby kwas z jego soli:

Dośw. Reakcja NaNO2 z HNO3
NaNO2 + HNO3 → NaNO3 + NaNO2
NO2 + H+ → HNO2
Wniosek: HNO3 jest kwasem mocniejszym niż HNO2.

NaNO3 + HNO2 → nie zachodzi

 


Fosfor

Konfiguracja elektronowa

 15P:  1s 2 2s2 2p6 3s23p3     lub     [Ne]3s23p3

Fosfor nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym, tylko w związkach chemicznych.

 

Alotropia fosforu.

Odmiany alotropowe fosforu różnią się strukturą cząsteczki: fosfor biały, czerwony, fioletowy, czarny.

W procesach przemysłowych otrzymuje się fosfor biały. Tworzy cząsteczki P4, w których atomy fosforu rozmieszczone są w narożach tetraedru i przyjmują hybrydyzację sp3.

Ogrzewanie beztlenowe fosforu białego w temp. 250oC prowadzi do powstania fosforu czerwonego a w temp. 530oC fosforu fioletowego.

Najtrwalszą odmianą alotropową jest fosfor czarny.

Fosfor P4

 

Reakcje fosforu i jego związków

Fosfor biały reaguje bardzo łatwo z tlenem (dlatego przechowuje się go pod wodą). Zapala się już w temp. 60oC. W temp. pokojowej fosfor biały powoli reaguje z tlenem, przy czym wydziela się słabe światło (chemiluminescencja).

Utlenianie fosforu:
P4 + 5O2  → P4O10     tlenek fosforu(V)
P4 + 3O2  → P4O6     tlenek fosforu(III)

Dlaczego  P4O10 a nie P2O5?

Pokazuje to struktura tlenku fosforu(V)

(dekatlenek tetrafosforu)

tlenek fosforu (V)

 

Kwasy fosforowe

  Tlenek fosforu(VI) - tlenek kwasowy, dobrze rozpuszcza się w wodzie i z nią reaguje tworząc kwas.

P4O10 + 6H2O  → 4H3PO4    kwas ortofosforowy(V)

Inne kwasy fosforowe:  H3PO2, H3PO3, H4P2O6, H4P2O7  


Azotowce 

Pierwiastek N P As Sb Bi
Stan skupienia gaz ciała stałe
 Charakter metaliczny

 wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej

  ——————————→

    niemetale charakter pośredni metal
Konfiguracja powłoki elektronowej ns2p3
Elektroujemność maleje wraz ze wzrostem liczby atomowej

  ——————————→

Promień atomowy wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej

  ——————————→

 

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.