Powrót

Odczyn roztworu, pH

Wskaźniki kwasowo-zasadowe to substancje, które mają własność zmiany barwy w zależności od stężenia jonów H+ i OH (odczynu roztworu). Służą do określania odczynu roztworu.

Przykłady wskaźników kwasowo-zasadowych dla celów szkolnych

Wskaźnik Barwa wskaźnika
roztwór kwasowy przy skrajnym pH roztwór obojętny roztwór zasadowy przy skrajnym pH

papierek uniwersalny
oranż metylowy
fenoloftaleina
błękit bromotymolowy

czerwony
czerwona
bezbarwna
żółta

żółta
żółta (żółtopomarańczowa) 
bezbarwna
zielona

niebieski
żółta
malinowa
niebieska

pH określa kwasowość roztworu.

Odczyn: kwasowy obojętny zasadowy
stężenie jonów [H+ ] > [OH] [H+ ] = [OH] [H+ ] < [OH]
 pH  pH<7 pH=7 pH>7

Roztwór jest słabo kwasowy, gdy pH jest zbliżone do 7 np, pH=6,5
Roztwór jest silnie kwasowy, gdy pH jest małe, np. pH=2,1
Roztwór jest silnie zasadowy, gdy pH jest duże, np. pH=10,5
Roztwór jest słabo zasadowy, gdy pH jest zbliżone do 7 np, pH=7,5

pH czystej wody wynosi 7. 

Odczyn roztworów soli

Sole mocnych kwasów i mocnych zasad mają odczyn obojętny.
Pozostałe sole rozpuszczając się w wodzie ulegają hydrolizie. Odczyn takiego roztworu może być kwasowy lub zasadowy. 
 


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychpH to ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia molowego jonów wodorowych. pH - jest miernikiem stężenia molowego jonów wodorowych H+ Wskaźniki kwasowo-zasadowe
Copyright 2011-2021Chem24.pl