Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Odczyn roztworu, pH

Wskaźniki kwasowo-zasadowe to substancje, które mają własność zmiany barwy w zależności od stężenia jonów H+ i OH (odczynu roztworu). Służą do określania odczynu roztworu.

Przykłady wskaźników kwasowo-zasadowych

Wskaźnik Barwa wskaźnika
roztwór kwasowy przy skrajnym pH roztwór obojętny roztwór zasadowy przy skrajnym pH

papierek wskaźnikowy
oranż metylowy
fenoloftaleina
uniwersalny
błękit bromotymolowy

czerwony
czerwona
bezbarwna
czerwona
żółta

żółty
żólta
bezbarwna
żółta
zielona

niebieski
żółta
malinowa
niebieskozielona
niebieska

pH określa kwasowość roztworu.

Odczyn: kwasowy obojętny zasadowy
stężenie jonów [H+ ] > [OH] [H+ ] = [OH] [H+ ] < [OH]
 pH  pH<7 pH=7 pH>7

Roztwór jest słabo kwasowy, gdy pH jest zbliżone do 7 np, pH=6,5
Roztwór jest silnie kwasowy, gdy pH jest małe, np. pH=2,1
Roztwór jest silnie zasadowy, gdy pH jest duże, np. pH=10,5
Roztwór jest słabo zasadowy, gdy pH jest zbliżone do 7 np, pH=7,5

pH czystej wody wynosi 7. 

Odczyn roztworów soli

Sole mocnych kwasów i mocnych zasad mają odczyn obojętny.
Pozostałe sole rozpuszczając się w wodzie ulegają hydrolizie. Odczyn takiego roztworu może być kwasowy lub zasadowy. 
 


 

pH to ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia molowego jonów wodorowych.

pH = -log[H+]

Logarytm dziesiętny liczby x to wykładnik potęgi, do której należy podnieść 10, aby otrzymać x.

x = 10y     y = log x  
Przykłady:
log 10 = 1, bo 101 = 10
log 100 = 2, bo 102 = 100

pH - jest miernikiem stężenia molowego jonów wodorowych H+

W uproszczeniu pH to wykładnik potęgi liczby 10 bez minusa. 
np. [H+] = 104 mol/dm3 to pH = 4       (pH = -log[104] = 4)

Podobnie pOH to ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów OH
[OH ] = 1010 mol/dm3 to pOH = 10     (pOH = -log[1010] = 10)
 

pH = -log[H+]
[H+]=10pH
pH + pOH = 14

(N) Wskaźniki kwasowo-zasadowe

Wskaźniki kwasowo-zasadowe (indykatory) są to słabe kwasy lub słabe zasady organiczne. Gdy przechodzą z postaci niezdysocjowanych w całkowicie zdysocjowane wówczas zmieniają swoją barwę.
Wskaźnik kwasowy: HInd ⇄ H+ + Ind  (Ind - barwa 1, Ind barwa 2)
Wskaźnik zasadowy: IndOH ⇄ Ind+ + OH   

Do celów dydaktycznych (szkoła podstawowa i średnia) stosuje się określanie odczynu a nie rzeczywiste pH.
Dokładne zakresy, przy których zmienia się barwa wskaźnika przedstawione są w poniższej tabeli.

Wskaźnik Barwa przed zakresem Zakres zmiany barwy [pH] Barwa za zakresem
Fenoloftaleina bezbarwna 8,3-10 malinowa
Oranż metylowy czerwona 3,1-4,4 żółta
Lakmus czerwona 5-8 niebieska

Za pomocą wskaźników można określić przybliżoną wartość pH tylko w zakresie zmiany barwy.
Np. jeśli oranż metylowy przyjmuje barwę pośrednią (pomarańczową) to przybliżone pH mieści się w zakresie 3,1-4,4. Jeśli oranż metylowy ma barwę żółtą, to można tylko twierdzić, że roztwór ma pH>4,4, ale nie można określić odczynu.

Oprócz wskaźników stosuje się jeszcze papierki wskaźnikowe - paski bibuły, które są nasączone mieszaniną kilku wskaźników. Można z ich pomocą określić pH w zakresie 1-14 z dokładnością do 1.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.