Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Prawo zachowania masy

W układzie zamkniętym łaczna masy wszystkich substancji przed reakcją (substratów) jest równa łącznej masie wszystkich substancji po reakcji (produktów).

Przykład: 2H2S + O2 → 2S + 2H2O

2H2S + O2 2S + 2H2O
2 mole    1 mol   2 mole   2 mole
68g + 32g = 64g + 36g
100g = 100g
masa substratów = masa produktów

Stosunki molowe

Stosunek molowy n H2S : n O2 = 2:1
Stosunek molowy n S : n H2O = 1:1

Stosunki masowe

Stosunek masowy m H2S : n O2 = 68g : 32g = 17:8
Stosunek masowy m S : n H2O = 64g:36g=16:9

   
   
   

Podstawowy schemat rozwiązywania zadań - przykładowe zadanie

Oblicz objętość tlenu potrzebną do całkowitego spalenia 20g glinu.
Krok.1.Napisz równanie reakcji
4Al + 3O2 → 2Al2O3
Krok.2. Pod substancjami, które nas interesują wpisz dane z zadania
4Al           + 3O2         → 2Al2O3
20g Al        x dm3 O2

Krok.3. Poniżej wpisz ilości wynikające ze stechiometrii równania – koniecznie muszą być zachowane jednostki takie same dla każdej substancji
Równanie:       4Al           + 3O2         → 2Al2O3
Z zadania:      20g Al  —  x dm3 O2
Z równania: 4*27g Al   —   3*22,4 dm3 O2   

Krok.4. Ułóż odpowiednią proporcję
20g Al — x dm3 O2   
108g Al — 67,2 dm3 O2

Krok 5. Napisz równanie wynikające z proporcji i rozwiąż je
108g * x dm3 = 20g *67,2 dm3           ⇒ x=12,4 dm3 O2  


Ilościowa interpretacja równania chemicznego dla obliczeń stechiometrycznych

Tabele zależności przydatne do rozwiązywania większości zadań stechiometrycznych - wykorzystuje się je do układania proporcji.

Przykład 1.

4Na + O2 2Na2O
sód   tlen   tlenek sodu
4 atomy   1 cząsteczka   2 cząsteczki
4 mole atomów   1 mol cząsteczek   2 mole cząsteczek
4•23g   2•16g   2•62g
4•23g   1•22,4dm3   2•62g
4•6,02•1023 atomów   1•6,02•1023 cząsteczek   2•6,02•1023 cząsteczek

Przykład 2.

3H2 + N2 2NH3
wodór   azot   amoniak
3 cząsteczki   1 cząsteczka   2 cząsteczki
3 mole cząsteczek   1 mol cząsteczek   2 mole cząsteczek
6•1g   2•14g   2•17g
3•22,4dm3   1•22,4dm3   2•22,4dm3
3•6,02•1023 cząsteczek   1•6,02•1023 cząsteczek   2•6,02•1023 cząsteczek

(R) Wydajność procentowa reakcji chemicznej

Wydajność procentowa reakcji chemicznej jest to stosunek ilości produktu rzeczywiście otrzymanego w wyniku przeprowadzonej reakcji do ilości produktu wynikającej z równania chemicznego. Podaje się ją w procentach.

w = m otrzymana/m teoretyczna *100%

Przykład

W wyniku przeprowadzonej reakcji 87,8g FeS z kwasem solnym powstało 113,2g FeCl2.
Reakcja zaszła wg równania: FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.
Zgodnie z równaniem z 87,8g FeS powinno powstać 125,8g  FeCl2.
Wydajność tej reakcji wynosi
113,2g / 125,8g * 100% = 90%

Reakcje przebiegające w kilku etapach o jednakowej wydajności

Wc - wydajność całkowita, We - wydajność jednego etapu, x - ilość etapów
wtedy zachodzi zależność: Wc = Wex   

Przykład: W wyniku reakcji zachodzącej w dwóch etapach otrzymano związek z wydajnością 50%. Oblicz wydajność jednego etapu, jeśli każdy etap miał jednakową wydajność.
Wc = Wex    ⇒  0,50=We2  ⇒ We= √0,5 = 0,7  ⇒ 70%

Przykład: W wyniku reakcji zachodzącej w trzech etapach otrzymano związek z wydajnością 80%. Oblicz wydajność jednego etapu, jeśli każdy etap miał jednakową wydajność.
Wc = Wex    ⇒  0,80=We3  ⇒ We= 3√0,8 = 0,93  ⇒ 93%


Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.