Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Prawo zachowania masy

W układzie zamkniętym łaczna masy wszystkich substancji przed reakcją (substratów) jest równa łącznej masie wszystkich substancji po reakcji (produktów).

Przykład: 2H2S + O2 → 2S + 2H2O

2H2S + O2 2S + 2H2O
2 mole    1 mol   2 mole   2 mole
68g + 32g = 64g + 36g
100g = 100g
masa substratów = masa produktów

Stosunki molowe

Stosunek molowy n H2S : n O2 = 2:1
Stosunek molowy n S : n H2O = 1:1

Stosunki masowe

Stosunek masowy m H2S : n O2 = 68g : 32g = 17:8
Stosunek masowy m S : n H2O = 64g:36g=16:9

Stosunki objętościowe
Liczy się tylko dla reagentów, które są gazami.
np. w reakcji opisanej równaniem N2 + 3H2 → 2NH3  
V N2 : V H2 = 22,4dm3 (1 mol) : 76,2 dm3 (3 mole) = 1:3
Ważna uwaga: stosunek objętościowy pokrywa się liczbowo ze stosunkiem molowym, więc nie trzeba go specjalnie obliczać.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPrawo zachowania masy, Wydajność procentowa, wydajność jednego etapu. Reakcje przebiegające w kilku etapach o jednakowej wydajności. Reakcje przebiegające w kilku etapach o różnej wydajności.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.