Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Jak ustalić wzór soli mając jej nazwę

Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali lub kationu amonu (NH4+ ) i anionów reszt kwasowych.

Wzór ogólny soli: MmRn

M- metal, R -reszta kwasowa, m- ilość kationów metalu, n-ilość anionów reszt kwasowych


Sole kwasów beztlenowych

  • mają końcówkę -ek
  • w przypadku, gdy metal lub reszta kwasowa mają więcej niż jedną wartościowość podaje się ją w nazwie soli.

Ustalanie wzoru sumarycznego soli kwasu beztlenowego

Przykład 1. Napisz wzór sumaryczny chlorku potasu.

Krok 1. Ustal wartościowość metalu: potas (K) ma wartościowość I.
Krok 2. Ustal wartościowość reszty kwasowej. Chlorek to sól kwasu chlorowodorowego, którego reszta kwasowa (Cl) ma wartościowość I.
Krok 3. Skorzystaj ze wzoru ogólnego MmRn.
m - liczba kationów metalu jest równa wartościowości reszty kwasowej (Cl) więc 1,
n - liczba anionów reszty kwasowej jest równa wartościowości kationu metalu (K) , więc 1.
Krok 4. Zapisz wzór związku: KCl (1 nie piszemy we wzorze)

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPrzykłady - sole kwasów tlenowych.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.