Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Jak ustalić wzór soli mając jej nazwę

Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali lub kationu amonu (NH4+ ) i anionów reszt kwasowych.

Wzór ogólny soli: MmRn

M- metal, R -reszta kwasowa, m- ilość kationów metalu, n-ilość anionów reszt kwasowych


Sole kwasów beztlenowych

  • mają końcówkę -ek
  • w przypadku, gdy metal lub reszta kwasowa mają więcej niż jedną wartościowość podaje się ją w nazwie soli.

Ustalanie wzoru sumarycznego soli kwasu beztlenowego

Przykład 1. Napisz wzór sumaryczny chlorku potasu.

Krok 1. Ustal wartościowość metalu: potas (K) ma wartościowość I.
Krok 2. Ustal wartościowość reszty kwasowej. Chlorek to sól kwasu chlorowodorowego, którego reszta kwasowa (Cl) ma wartościowość I.
Krok 3. Skorzystaj ze wzoru ogólnego MmRn.
m - liczba kationów metalu jest równa wartościowości reszty kwasowej (Cl) więc 1,
n - liczba anionów reszty kwasowej jest równa wartościowości kationu metalu (K) , więc 1.
Krok 4. Zapisz wzór związku: KCl (1 nie piszemy we wzorze)

Przykład 2. Napisz wzór sumaryczny siarczku sodu.

Krok 1. Ustal wartościowość metalu: sód (Na) ma wartościowość I.
Krok 2. Ustal wartościowość reszty kwasowej. Siarczek to sól kwasu siarkowodorowego, którego reszta kwasowa (S) ma wartościowość II.
Krok 3. Skorzystaj ze wzoru ogólnego MmRn.
m - liczba kationów metalu (Na) jest równa wartościowości reszty kwasowej (S) więc 2,
n - liczba anionów reszty kwasowej (S) jest równa wartościowości kationu metalu (Na) , więc 1.
Krok 4. Zapisz wzór związku: Na2S (1 nie piszemy we wzorze)


Sole kwasów tlenowych

  • mają końcówkę -an
  • w przypadku, gdy metal lub atom centralny mają więcej niż jedną wartościowość podaje się ją w nazwie soli.

 Ustalanie wzoru sumarycznego soli kwasu tlenowego

Przykład 3. Napisz wzór sumaryczny siarczanu(VI) wapnia.

Krok 1. Ustal wartościowość metalu: wapń (Ca) ma wartościowość II.
Krok 2. Ustal wartościowość reszty kwasowej. Siarczan(VI) to sól kwasu siarkowego(VI), którego reszta kwasowa (SO4) ma wartościowość II.
Krok 3. Skorzystaj ze wzoru ogólnego MmRn.
m - liczba kationów metalu jest równa wartościowości reszty kwasowej więc 2,
n - liczba anionów reszty kwasowej jest równa wartościowości kationu metalu, więc 2.
Współczynniki muszą być liczbami najmniejszymi, więc 2-2 skracamy przez 2 i otrzymujemy współczynniki dla metalu i reszty kwasowej: 1-1
Krok 4. Zapisz wzór związku: Ca SO4   (1 nie piszemy we wzorze)

Przykład 4. Napisz wzór sumaryczny azotanu(V) miedzi(II).

Krok 1. Ustal wartościowość metalu: miedź (Cu) ma wartościowość II (odczytujesz z nazwy soli).
Krok 2. Ustal wartościowość reszty kwasowej. azotan(V) to sól kwasu azotowego(V), którego reszta kwasowa (NO3) ma wartościowość I.
Krok 3. Skorzystaj ze wzoru ogólnego MmRn.
m - liczba kationów metalu jest równa wartościowości reszty kwasowej więc 1,
n - liczba anionów reszty kwasowej jest równa wartościowości kationu metalu , więc 2.

Krok 4. Zapisz wzór związku: Cu(NO3)2 (1 nie piszemy we wzorze)


Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.