Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Tlen

(R) Otrzymywanie tlenu w laboratorium

Rozkład termiczny manganianu(VII) potasu
2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Rozkład nadtlenku wodoru
2H2O2 → 2H2O + O2      (lub H2O2 → H2O + O a następnie O + O → O2)
Aby zwiększyć szybkość tej reakcji można dodać MnO2 jako katalizatora.
Spowolnienie reakcji spowoduje dodatek inhibitora, np. H3PO4.

Tlenki
Zobacz w dziale Systematyka związków chemicznych  


Siarka

Tlenek siarki(IV)  (tlenek kwasowy, bezwodnik kwasowy)
Otrzymywanie:
S + O2 → SO2  
Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 + H2O

Reakcja z wodą: SO2 + H2O → H2SO3 kwas siarkowy(IV)

Reakcja z zasadami: SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Reakcja z tlenkami zasadowymi: SO2 + Na2O → Na2SO3


Tlenek siarki(VI)

Otrzymywanie: 2SO2 + O2(kat.)→ 2SO3

Kwasowy charakter tlenku siarki(VI)
Dobrze rozpuszcza się w wodzie i z nią reaguje
Reakcja z wodą: SO3 + H2O → H2SO4   kwas siarkowy(VI)
Reaguje z zasadami
SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O


Reakcje siarki j jej związków

Reakcje z metalami
Fe + S → FeS    siarczek żelaza(II)

Siarkowodór
otrzymywanie - bezpośrednia synteza: H2 + S → H2S↑
reakcje siarczków z mocnymi kwasami: Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

Siarkowodór dobrze rozpuszcza się w wodzie - jego wodny roztwór to kwas siarkowodorowy.

Porównanie mocy kwasów zawierających siarkę
mocny kwas wypiera słaby kwas z jego soli:

Dośw. Reakcja Na2SO3 z H2SO4
Obserwacje: wydziela się bezbarwny gaz o ostrym zapachu
Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2
Wniosek: H2SO4 jest kwasem mocniejszym niż H2SO3.

Dośw. Reakcja CaS z H2SO4
Obserwacje: wydziela się bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu
CaS + H2SO4 → CaSO4 + H2S
Wniosek: H2SO4 jest kwasem mocniejszym niż H2S.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.