Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Tlen

Stopnie utlenienia tlenu: -II, -I w nadtlenkach, II w OF3.

Cząsteczka tlenu ma 2 niesparowane elektrony •O=O•. Te elektrony powodują, że tlen jest aktywny chemicznie.

Otrzymywanie tlenu w laboratorium

1. Rozkład termiczny manganianu(VII) potasu
2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

2. Rozkład termiczny tlenku rtęci(II)
HgO → Hg + O2

3. Elektroliza wody
2H2O  → 2H2 + O2

4. Destylacja skroplonego powietrza

 

Rozkład nadtlenku wodoru
2H2O2 → 2H2O + O2      (lub H2O2 → H2O + O a następnie O + O → O2)
Aby zwiększyć szybkość tej reakcji można dodać MnO2 jako katalizatora.
Spowolnienie reakcji spowoduje dodatek inhibitora, np. H3PO4.

Tlenki
Zobacz w dziale Systematyka związków chemicznych  


Siarka

Stopnie utlenienia siarki w związkach: -II, IV, VI.

Alotropia siarki

Siarka rombowa - występuje w przyrodzie,  żółte, trwałe w temp. pokojowej kryształy.
Siarka jednoskośna - odmiana nietrwała, powstaje po ogrzaniu siarki do temp. ok. 96 st.C.
Obie odmiany zbudowane są z 8-atomowych pierścieni które stanowią cząsteczkę S8.

Przemiany siarki przy podwyższaniu temperatury: 
siarka rombowa (temp.95,6oC)  → siarka jednoskośna (temp.118,9oC)  → siarka stopiona

Siarka plastyczna - bezpostaciowa, brunatna, plastyczna masa, która powstaje z szybko ochłodzonej ciekłej siarki. Jest formą niestabilną i w temp. 20oC powoli krystalizuje w odmianę rombową.
Kwiat siarczany - żółty proszek powstały w wyniku szybko schłodzonych par siarki.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje siarki j jej związków Tlenek siarki(IV), charakter, otrzymywanie Reakcja z wodą Reakcja z zasadami Reakcja z tlenkami zasadowymi: Tlenek siarki(VI) - charakter, otrzymywanie Reakcja z zasadami Siarka reaguje z metalami tworząc siarczki Siarkowodór otrzymywanie, reakcje siarczków z mocnymi kwasami kwas siarkowodorowy dysocjuje stopniowo Porównanie mocy kwasów zawierających siarkę Ozon i dziura ozonowa
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.