Powrót

Ogniwa galwaniczne

Ogniwo galwaniczne - układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie. Stanowią one dwa półogniwa. Jeśli połączymy je przewodnikiem to między nimi przepływa prąd elektryczny (strumień elektronów).
W ogniwach galwanicznych zachodzą samorzutne przemiany chemiczne, które powodują przepływ prądu elektrycznego.

Anoda – półogniwo, na którym zachodzi reakcja utleniania.
Katoda – półogniwo, na którym zachodzi reakcja redukcji.

Klucz elektrolityczny – przegroda lub naczynie wypełnione roztworem, zapewniające przepływ prądu elektrycznego między półogniwami (najczęściej r-r KCl w agarze).

schemat ogniwa galwanicznego
 Ogniwo Daniella
ogniwo danella
Półogniwo 1: Zn (elektroda cynkowa)
Elektrolit 1: roztwór ZnSO4
Półogniwo 2: Cu (elektroda miedziana)
Elektrolit 2: roztwór CuSO4.
Anoda (utlenianie)        
Zn → Zn2+ + 2e       
Atom Zn jest reduktorem (oddaje elektrony).
elektroda Zn roztwarza się i zmniejsza swoją masę.
Katoda (redukcja)          
Cu2+ + 2e → Cu    
Jon Cu2+ jest utleniaczem (pobiera elektrony).
Elektroda Cu zwiększa woją masę.

Od elektrody Zn płyną elektrony do elektrody Cu, gdzie są odbierane przez jony Cu2+.
Jony SO42− płyną do anody przez klucz elektrolityczny.
Reakcja sumaryczna:     Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu
Zapis umowny: (–) Zn(s) | ZnSO4(aq)  || CuSO4(aq) | Cu(s) (+)
Zapis skrócony: Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychSiła elektromotoryczna ogniwa, podwójna warstwa elektryczna, potencjałem półogniwa, standardowa elektroda wodorowa. Standardowy potencjał półogniwa. W którą stronę zajdzie reakcja chemiczna? Obliczanie napięcia ogniwa. Niektóre ogniwa galwaniczne w zastosowaniu. Akumulator kwasowy (ołowiowy), Ogniwo suche 1,5V - jednorazowe, Akumulator niklowo-kadmowy (NiCd), ogniwa paliwowe. (N) Ogniwa stężeniowe z przenoszeniem jonów
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.