Powrót

Polimeryzacja

Związki nienasycone ulegają polimeryzacji. Jest to proces łączenie się pojedynczych, małych cząsteczek w bardzo duże cząsteczki.
Monomery − proste związki, z których tworzą się polimery


Przykłady reakcji polimeryzacji

eten etylenpolieten polietylen, PE

polimeryzacje etenu chemia LO

chloroeten, chlorek winylupoli(chlorek winylu), PCW, PVC

chlorek winylu polimeryzacja chemia LO

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychtetrafluoroeten, tatrafluoroetylen  → politetrafluoroetylen, teflon fenyloeten, winylobenzen, styren → polistyren   Reakcją odwrotną do polimeryzacji jest depolimeryzacja. (N) Mechanizm polimeryzacji Polimeryzacja łańcuchowa ... Mechanizm rodnikowy Polimeryzacja wymaga obecności ... rodników węglowodorowych. Następnie zachodzi reakcja łańcuchowa, gdzie rodniki węglowodorowe łączą się w coraz większe zespoły. .............  Inicjatorem mogą być również ... wówczas centrum aktywnym w węglowodorze staje się kation lub anion.
Copyright 2011-2021Chem24.pl