Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Polimeryzacja

Związki nienasycone ulegają polimeryzacji. Jest to proces łączenie się pojedynczych, małych cząsteczek w bardzo duże cząsteczki.
Monomery − proste związki, z których tworzą się polimery


Przykłady reakcji polimeryzacji

eten etylenpolieten polietylen, PE

polimeryzacje etenu chemia LO
Zastosowanie polietylenu: folie do pakowania, powłoki i przewody, zabawki, pojemniki. 

chloroeten (chlorek winylu)poli(chlorek winylu) (PVC)

chlorek winylu polimeryzacja chemia LO
Zastosowanie PVC: ramy okienne, meble ogrodowe, rury, rynny.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychtetrafluoroeten, tatrafluoroetylen  → politetrafluoroetylen, teflon fenyloeten, winylobenzen, styren → polistyren   Reakcją odwrotną do polimeryzacji jest depolimeryzacja. (N) Mechanizm polimeryzacji Polimeryzacja łańcuchowa ... Mechanizm rodnikowy Polimeryzacja wymaga obecności ... rodników węglowodorowych. Następnie zachodzi reakcja łańcuchowa, gdzie rodniki węglowodorowe łączą się w coraz większe zespoły. .............  Inicjatorem mogą być również ... wówczas centrum aktywnym w węglowodorze staje się kation lub anion.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.