Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Nadtlenki

  • grupa związków chemicznych, które posiadają w swojej cząsteczce układ nadtlenkowy (mostek tlenowy) [-O-O-].
  • wiązanie -O-O- jest nietrwałe
  • cząsteczki nadtlenków łatwo ulegają rozkładowi z wydzieleniem tlenu atomowego
  • mają silne właściwości utleniające
  • są substancjami jonowymi
  • sieć krystaliczna zbudowana jest z jonów O22− i kationów metalu

nadtlenek wodoru H2O2,

− 30% roztwór wodny to perhydrol, własności żrące, silny wybielacz, stosowany w kosmetyce, do bielenia papieru, wełny, w przemyśle chemicznym, do produkcji barwników.
- 3% roztwór wodny to woda utleniona - stosowana w medycynie do odkażania ran
- nietrwały w temperaturze pokojowej, ulega rozkładowi, ma silne właściwości utleniające ze względu na wydzielanie atomowego tlenu:
2H2O2 → 2H2O + O2    (lub H2O2 → H2O + O a następnie O + O → O2)  

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychCząsteczka nadtlenku wodoru - budowa przestrzenna. Nadtlenek sodu.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.