Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(N) Amfoteryczność

Związki amfoteryczne
- W stosunku do mocnych zasad zachowują się jak słabe kwasy.
- W stosunku do mocnych kwasów - jak słabe zasady
Czyli: posiadają jednocześnie właściwości kwasowe i zasadowe.


Amfoteryczne własności tlenków metali

Przykładowe amfoteryczne tlenki metali: Al2O3, BeO, Cr2O3, MnO2, ZnO, CuO

Schemat reakcji
XO + kwas → sól + woda
XO + zasada → związek kompleksowy

Reakcje ZnO
ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O
ZnO + 2NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]   tetrahydroksocynkan sodu

Reakcje  Al2O3
Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 6NaOH + 3H2O → 2Na3[Al(OH)6heksahydroksoglinian sodu

Reakcje  As2O5
As2O5 + 10HCl → 2AsCl5 + 5H2O
As2O5 + 2NaOH + 5H2O → 2Na[As(OH)6heksahydroksoarsenian(V) sodu


Amfoteryczne własności wodorotlenków
Przykładowe wodorotlenki amfoteryczne: Al(OH)3, Be(OH)2, Cr(OH)3, Cu(OH)2, Mn(OH)4, Zn(OH)2.

Schemat reakcji
M-OH + kwas → sól + woda
M-OH + zasada → związek kompleksowy

Reakcje Sn(OH)4
Sn(OH)4 + 2H2SO4 → Sn(SO4)2 + 4H2O
Sn(OH)4 + 2NaOH → Na2[Sn(OH)6heksahydroksocynian(IV) sodu

Reakcje Al(OH)3
Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4tetrahydroksoglinian potasu

Roztwarzanie osadów  − przykład
ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl  ⇒ osad Zn(OH)2
Zn2+ + 2OH  → Zn(OH)2↓   ⇒ osad Zn(OH)2

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4]   ⇒ Na2[Zn(OH)4] w roztworze
Zn(OH)2 + 2OH  → [Zn(OH)4]2–    ⇒ w roztworze  

sumarycznie
W tej reakcji powstanie osad, jeśli stosunek molowy Zn2+ do OH jest <4.
Zn2+ + 2OH  → Zn(OH)2
Osad nie powstanie (tylko jon kompleksowy) jeśli stosunek molowy Zn2+ do OH jest większy lub równy 4.
Zn2+ + 4OH  → [Zn(OH)4]2–

 


Pytanie ucznia: Mam uzupełnić równanie  Al2O3 + NaOH  → .................... skąd będę wiedział jaki wzór będzie miał związek, który powstanie?

Odpowiedź. W tej reakcji powstanie związek kompleksowy. Liczba koordynacyjna 4 lub 6 (najczęściej występują). Dla liczby koordynacyjnej 4:

Krok 1. Dopisz dla Al 4 grupy OH:  [Al(OH)4]

Krok 2. Oblicz ładunek:  +3 (Al3+) -4 (4OH) = -1  ⇒  [Al(OH)4]

Krok 3. Dopisz na początku równoważną ilość kationów sodu: Na[Al(OH)4]

Krok 4. Wstaw do równania: Al2O3 + NaOH  → Na[Al(OH)4]

Krok 5. Zbilansuj, z brakujących atomów H i O utwórz cząsteczki wody po lewej stronie:

Al2O3 + 2NaOH  + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

Tak samo można zrobić dla liczby koordynacyjnej 6.

 

Pytanie ucznia: Kiedy przyjąć liczbę koordynacyjną 4 a kiedy 6?

Odpowiedź. Kompleksy o liczbie kordynacyjnej 6 powstają w przypadku nadmiaru zasady. Oba przykładowe równania są poprawne:

Al2O3 + 2NaOH  + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]       mniej zasady

Al2O3 + 6NaOH + 3H2O → 2Na3[Al(OH)6]     więcej zasady

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.