Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Amfoteryczność

Związki amfoteryczne
- W stosunku do mocnych zasad zachowują się jak słabe kwasy.
- W stosunku do mocnych kwasów - jak słabe zasady
Czyli: posiadają jednocześnie właściwości kwasowe i zasadowe.


Amfoteryczne własności tlenków metali

Przykładowe amfoteryczne tlenki metali: Al2O3, BeO, Cr2O3, MnO2, ZnO, CuO

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje tlenków amfoterycznych z kwasami i zasadami. Reakcje wodorotlenków amfoterycznych z kwasami i zasadami. Roztwarzanie osadów w nadmiarze zasady - tworzenie związków kompleksowych.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.