Powrót

Laktydy

Laktydy są to cykliczne estry powstałe w wyniku kondensacji dwóch cząsteczek hydroksykwasów podczas ich ogrzewania z katalizatorem kwasowym. Największe znaczenie ma estryfikacja kwasu mlekowego (2-hydroksypropanowy).
Laktyd kwasu mlekowego

Laktyd kwasu mlekowego poddaje się procesowi polimeryzacji, w wyniku którego powstaje polilaktyd poli(kwas mlekowy), PLA.
polilaktyd

PLA można również otrzymać w reakcji polimeryzacji kwasu mlekowego. Jest to tworzywo biodegradowalne. Produkuje się z niego wyroby medyczne: nici chirurgiczne, implanty dentystyczne.


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychLaktony Hydroksykwasy posiadają grupy -OH i COOH, które mogą odłączają wodę i tworzą cykliczne estry. Estryfikacją wewnątrzcząsteczkowa Cykliczne estry nazywane są laktonami. W zależności od położenia grupy hydroksylowej mogą powstać laktony: α Laktony α są duże naprężenia w cząsteczce. Natomiast laktony γ i δ są stabilne. Naturalne laktony. Związki z ugrupowaniem laktonowym odpowiadają za zapach i smak różnych produktów spożywczych. W warzywach i owocach występują Laktony w przemyśle spożywczym γ-dekalakton - występuje w szczególności Laktony w przemyśle kosmetycznym Laktony stosuje się jako substancje zapachowe w produkcji kremów Ciekawym (również ze względu na budowę cząsteczki) syntetyzowanym laktonem jest egzaltolid o zapachu zbliżonym i balsamów. Laktony o zastosowaniu specjalnym Renozyna - posiada gorzki smak, stosowana w produkcji środków odstraszających szkodniki roślin. Kumaryna - wykazuje aktywność biologiczną: przeciwnowotworową, przeciwzapalną, przeciwwirusową, przeciwgrzybową.
Copyright 2011-2021Chem24.pl