Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Wiązanie metaliczne

  • Występuje w metalach i ich stopach
  • Sieć krystaliczna metalu zbudowana jest z kationów metalu a elektrony walencyjne są zdelokalizowane - nie są związane z konkretnym kationem.
  • Elektrony zdelokalizowane poruszają się swobodnie w sieci krystalicznej między kationami metalu i tworzą tzw. gaz elektronowy.
  • Ładunki elektronów i kationów metalu równoważą się - metal jest elektrycznie obojętny.

Wiązanie metaliczne

Istnienie wiązania metalicznego powoduje, że metale są dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego i ciepła, są kowalne, ciągliwe i mają połysk.

Stopy metali - mieszaniny dwóch lub więcej metali, mogą zawierać dodatki innych substancji (np węgla).

Amalgamaty - stopy, które powstają przez rozpuszczenie innych metali (z wyjątkiem żelaza) w rtęci.

Stopy metali posiadaja właściwości fizyczne korzystniejsze w zastosowaniu, niż czyste metale. Dodatki do metali powodują, że takie stopy mogą mieć większą wytrzymałość, twardość, odporność na ścieranie, korozję itp. 
 


Inne oddziaływania

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychSiły van der Waalsa. Wiązanie wodorowe (mostek wodorowy). Woda H2O i siarkowodór H2S - dwie cząsteczki o podobnej budowie. Fluorowodór HF i chlorowodór HCl - dwie cząsteczki o podobnej budowie.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.