Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wybrane reakcje metali z tlenem, kwasami i wodą


Reakcje metali z tlenem

Ca na powietrzu szybko reaguje z tlenem:
2Ca + O2  → 2CaO
Na

na powietrzu zachodzi reakcja
2Na + O2 → Na2O2 nadtlenek sodu

Mg

na powietrzu pokrywa się cienką warstwą tlenku MgO
spala się białym płomieniem  2Mg + O2T→ 2MgO

Al

na powietrzu - pasywacja Al2O3
4Al + 3O2 → 2Al2O3

Zn na powietrzu - pasywacja ZnO
Spalanie 2Zn + O2T→ 2ZnO
Fe

W suchym powietrzu żelazo nie ulega zmianom.
Utlenianie: 3Fe + 2O2 → Fe3O4   

Cu

na powietrzu powierzchnia miedzi pokrywa się cienką warstwą Cu2O.
4Cu + O2 → 2Cu2O

 

Zachowanie metali w kwasach

Na, K Reakcje przebiegają z wydzieleniem wodoru
2Na + 2H+ → 2Na+ + H2
Ca Reakcje przebiegają z wydzieleniem wodoru
Ca + 2H+ → Ca2+ + H2
Mg

Mg + 2H2O + 2CO2 → Mg(HCO3)2 + H2
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
Mg + 2HNO3(rozc.) → Mg(NO3)2 + H2 
Reakcje z HNO3 prowadzą do otrzymania różnych produktów w zależności od rozcieńczenia kwasu.

Al

 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2
 2Al + 3H2SO4(rozc) → Al2(SO4)3 + 3H2
Al + HNO3 → na zimno reakcja zachodzi tylko na powierzchni - pasywacja tlenkowa
Gorący HNO3 reaguje z powstającym podczas pasywacji Al2O3.
Al +H2SO4(stęż) → pasywacja tlenkowa na zimno i gorąco.

Zn

Zn + HCl → ZnCl2 + H2
Zn + H2SO4(rozc) → ZnSO4 + H2
Reakcje z HNO3 prowadzą do otrzymania różnych produktów w zależności od rozcieńczenia kwasu.

Fe

Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2
Fe + H2SO4(rozc.) → FeSO4 + H2
Fe + 2HNO3(bardzo rozc.) → Fe(NO3)2 + H2   

Fe + H2SO4(stęż.) → pasywacja na zimno
Fe + HNO3(stęż.) → pasywacja na zimno

2Fe + 6H2SO4(stęż.)  → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (na gorąco)

Mn

Mn + 2HCl → MnCl2 + H2
Mn + H2SO4 → MnSO4 + H2

Mn + 4HNO3(stęż)  → Mn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Mn + 2H2SO4(stęż.)  → MnSO4 + SO2 + 2H2O

Cr

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑ (w środowisku beztlenowym)
4Cr + 12HCl  + O2 → 4CrCl3 + 2H2O + 4H2↑ (w środowisku tlenowym)
Cr + H2SO4(rozc.) → CrSO4 + H2

Cr + HNO3(rozc., stęż.) ⇒ pasywacja tlenkiem na zimno
Cr + H2SO4(stęż) ⇒ pasywacja tlenkiem na zimno

Cu

 Nie reaguje z kwasami nieutleniającymi (HCl, H2SO4(rozc.))

3Cu + 8HNO3(rozc.)  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Cu + 4HNO3(stęż)  → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Cu + 2H2SO4(stęż.)  → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Ag

Nie reaguje z kwasami nieutleniającymi (HCl, H2SO4(rozc.))

 HNO3: 3Ag + 4HNO3(rozc.)  → 3AgNO3 + NO + 2H2O
 HNO3: Ag + 2HNO3(stęż.)  → AgNO3 + NO2 + H2O
 H2SO4: 2Ag + 2H2SO4(stęż.)  → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

 

Reakcje metali z wodą

 Na, K

 reakcje energiczne
2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2
2K + 2H2O  → 2KOH + H2

Be, Mg, Ca

Be +  H2O → nie reaguje z wodą
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2    szybko reaguje z wodą
Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2    reaguje z wodą po ogrzaniu 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.