Powrót

Wybrane reakcje metali z tlenem, kwasami i wodą

Tylko reakcje obowiązujące w podstawie programowej LO. Inne reakcje są przedstawione w poszczególnych rozdziałach.

Reakcje metali z tlenem

Ca na powietrzu szybko reaguje z tlenem:
2Ca + O2  → 2CaO
Na

na powietrzu zachodzi reakcja
2Na + O2 → Na2O2 nadtlenek sodu

Mg

na powietrzu pokrywa się cienką warstwą tlenku MgO
spala się białym płomieniem  2Mg + O2T→ 2MgO

Al

na powietrzu - pasywacja Al2O3
4Al + 3O2 → 2Al2O3

Zn na powietrzu - pasywacja ZnO
Spalanie 2Zn + O2T→ 2ZnO
Fe

W suchym powietrzu żelazo nie ulega zmianom.
Utlenianie: 3Fe + 2O2 → Fe3O4   

Cu

na powietrzu powierzchnia miedzi pokrywa się cienką warstwą Cu2O.
4Cu + O2 → 2Cu2O

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZachowanie metali w kwasach Na, K Reakcje przebiegają 2Na + 2H+ → Ca Reakcje przebiegają z ... Ca + 2H+ → Mg Mg + 2H2O + 2CO2 → Mg + 2HCl → Mg + H2SO4 → Mg + 2HNO3(rozc.) → Al  2Al + 6HCl  →  2Al + 3H2SO4(rozc) → Al + HNO3 → Al +H2SO4(stęż) → Zn Zn + HCl → Zn + H2SO4(rozc) → Fe Fe + 2HCl  → Fe + H2SO4(rozc.) → Fe + 2HNO3(bardzo rozc.) → Fe + H2SO4(stęż.) → Fe + HNO3(stęż.) → Mn Mn + 2HCl → Mn + H2SO4 → Cr Cr + 2HCl → Cr + H2SO4(rozc.) → Cu  Nie reaguje z kwasami ... 3Cu + 8HNO3(rozc.)  → Cu + 4HNO3(stęż)  → Cu + 2H2SO4(stęż.)  → Ag Nie reaguje z kwasami ...  HNO3: 3Ag + 4HNO3(rozc.)  →  HNO3: Ag + 2HNO3(stęż.)  →  H2SO4: 2Ag + 2H2SO4(stęż.)  → Reakcje metali z wodą  Na, K  reakcje energiczne 2Na + 2H2O  → 2K + 2H2O  → Be, Mg, Ca Be +  H2O → Ca + 2H2O →    szybko reaguje z wodą Mg + 2H2O →    reaguje z wodą po ogrzaniu ...
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.