Powrót

Substancje i ich właściwości

 Ciała fizyczne (materia)
Wszystko co nas otacza. Można dla nich podać dodatkowe cechy takie jak, kształt, wielkość, masa, wymiary..
Substancje
 Z nich wykonane są ciała fizyczne (przedmioty)
Przykłady ciał fizycznych: gwóżdż, blacha na dachu, cukierek, rama do roweru, woreczki foliowe, puszka aluminiowa. żelazo, cynk, glin, polietylen, woda, cukier

Przykładowe powiązania ciał fizycznych z substancjami

substancja ciała fizyczne
węgiel wkład do ołówków, elektroda w bateriach, tabletka
żelazo szyny, gwoździe, stalowe części do maszyn
miedź przewody elektryczne, blacha na dach

Każdą substancję można opisać określając jej właściwości, czyli cechy charakterystyczne, które ją opisują. Dzięki nim można odróżniać jedne substancje od innych.

Właściwości substancji
właściwości fizyczne właściwości chemiczne
stan skupienia
gęstość
temperatura wrzenia
temperatura topnienia
rozpuszczalność w wodzie
przewodnictwo cieplne i elektryczne
barwa, połysk, twardość
palność
aktywność chemiczna (zachowanie wobec innych substancji)

Przykłady własności fizycznych różnych substancji:

Siarka: stan skupienia stały, barwa żółta, twarda, krucha, bez zapachu, nie rozpuszczalna w wodzie.

Węgiel: stan skupienia stały, barwa czarna, twardy, kruchy, bez zapachu, nie rozpuszcza się w wodzie.

Tlen: gaz, bezbarwny, bezwonny, słabo rozpuszczalny w wodzie.

Substancje o niebezpiecznych właściwościach

Substancje, które mają niebezpieczne właściwości są oznaczane piktogramami.
piktogramy

A. Substancja wybuchowa
B. Substancja łatwopalna
C. Substancja żrąca
D. Substancja toksyczna
E. Substancja niebezpieczna dla środowiska
F. Substancja rakotwórcza

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl