Powrót

Toluen

Toluen
Metylobenzen
toluen chemia LO

 W cząsteczce toluenu można wyróżnić część alifatyczną i część aromatyczną. Reakcje mogą zachodzić na obu częściach w różnych warunkach.
 


 

Otrzymywanie toluenu

Alkilowanie benzenu (reakcja Friedla−Craftsa)
alkilowanie benzenu chemia matura

 

 

   Halogenowanie grupy metylowej - substytucja rodnikowa

Chlor może atakować węgiel w grupie −CH3 a także pierścień aromatyczny w zależności od warunków reakcji.
Na świetle następuje wyłącznie podstawienie w grupie metylowej. Powstaje chlorofenylometan
chlorowanie toluenu chemia matura
Możliwe jest podstawienie wszystkich atomów wodoru w grupie metylowej.
Podobnie przebiega reakcja z bromem.

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychSubstytucja elektrofilowa na pierścieniu W cząsteczce toluenu są 3 elektrofilowej do monopodstawionych pochodnych benzenu na miejsce przyłączenia nowej grupy*** do pierścienia ma wpływ grupa już obecna w pierścieniu. Zawsze w pozycjach orto i para. Mówimy, że grupa metylowa kieruje podstawniki w pozycje orto i para.    Chlorowanie w obecności i p-chlorotoluen (4-chloro-1-metylobenzen) W tej reakcji powstaje około 75% z bromem. Nitrowanie - powstaje mieszanina złożona z głównych produktów: o-nitrotoluen (1-metylo-2-nitrobenzen) i orto-, ok.38% produktu para- i produkt uboczny meta-. Cząstką elektrofilową atakującą + + 2HSO4− +  NO2+   Sulfonowanie - powstaje mieszanina związków głównie: kwas o-metylobenzenosulfonowy i orto-, ok.62% produktu para- i produkt uboczny meta-. Związki o takim samym składzie, ale o różnym
Copyright 2011-2020Chem24.pl