Powrót

Mieszaniny substancji

Mieszaniny substancji otrzymuje się w wyniku zmieszania dwóch lub więcej substancji w dowolnych ilościach.

Mieszaniny
Jednorodne Niejednorodne
Poszczególnych składników nie można odróżnić gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych. Poszczególne składniki można odróżnić gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych
przykłady mieszanin
  • woda + sól
  • powietrze, jako mieszanina gazów
  • stop* miedzi i cynku (mosiądz)
  • piasek + sól
  • siarka + żelazo
  • glina + woda

 *Stopy - to mieszaniny jednorodne powstałe w wyniku stopienia kilku metali.

 


Metody rozdzielania mieszanin na składniki

Składniki mieszaniny można oddzielić wykorzystując różnice w ich właściwościach fizycznych.

Sączenie (filtrowanie)

Rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej złożonej z ciała stałego i cieczy.

Przepuszcza się mieszanine przez sączek (filtr) w lejku. Osad pozostaje na sączku, ciecz przepływa przez sączek do zlewki.

Sączenie rozdzielanie mieszanin chemia gimnazjum

 Krystalizacja

Rozdzielanie mieszaniny jednorodnej złożonej z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej.

Powolne odparowywanie rozpuszczalnika powoduje wydzielanie substancji stałej. Odparowanie można przyspieszyć podgrzewając mieszaninę.

 Krystalizacja rozdzielanie mieszanin chemia gimnazjum

Dekantacja

Rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej złożonej z cieczy i substancji stałej, która się w niej nie rozpuszcza.

Osad powoli opada na dno (sedymentacja) a następnie zlewa się ciecz znad osadu.

Uwaga: Nie jest to jednak metoda całkowitego rozdzielenia mieszaniny, gdyż zawsze zostanie trochę cieczy, ale proces pomocniczy przed sączeniem. 

 dekantacja rozdzielanie mieszanin chemia gimnazjum

Rozdzielanie w rozdzielaczu

Rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej dwóch cieczy o różnych gęstościach.

Zlewa się dolną warstwę cieczy.

rozdzielanie mieszanin chemia gimnacjum
Destylacja
Rozdzielenie mieszaniny jednorodnej dwóch lub więcej cieczy, które mają różne temperatury wrzenia
 

Mechaniczne rozdzielanie mieszanin: sita, magnes

Wykorzystuje się tu różnice w innych właściwościach: wielkość cząstek, własności magnetyczne.

 

 

Mieszaniny wieloskładnikowe można rozdzielić stosując różne metody.

Przykład. Mieszanina soli i piasku.
1. Mieszaninę wsypujemy do wody i mieszamy, aż sól ulegnie rozpuszczeniu. Piasek pozostaje na dnie.
2. Sączenie. Mieszaninę przelewamy przez sączek. Piasek zostanie na sączku a mieszanina wody i soli zbierze się w zlewce pod lejkiem.
Piasek został odłączony od mieszaniny.
3. Krystalizacja. Mieszaninę wody i rozpuszczonej w niej soli podgrzewa się. Woda odparowuje a sól wykrystalizuje.

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl