Powrót

Pierwiastek i związek chemiczny

Substancje
Substancja prosta, której nie można rozłożyć na substancje prostsze Substancja złożona, zbudowana z co najmniej dwóch połączonych ze sobą różnych substancji prostych
pierwiastek związek chemiczny
zbudowany z połączonych różnych pierwiastków
np. tlen, azot, żelazo, miedź np. woda, kwas solny, dwutlenek węgla

 

Związki chemiczne mają zupełnie inne właściwości niż pierwiastki, z których powstały.
Przykłady:
Pierwiastki tlen (gaz) i żelazo (metal) połączyły się ze sobą i powstała nowa substancja - tlenek żelaza (rdza), który jest związkiem chemicznym.
Pierwiastki wodór (gaz) i tlen (gaz) połączyły się ze sobą i powstała nowa substancja - tlenek wodoru (woda), który jest związkiem chemicznym.

 

Mieszanina a związek chemiczny

Mieszanina Związek chemiczny
Powstaje w wyniku mechanicznego zmieszania różnych substancji Powstaje w wyniku reakcji chemicznych
Ilość poszczególnych składników może być dowolna Ma ściśle określony skład
Składniki w mieszaninie zachowują swoje właściwości Składniki w związku chemicznym nie zachowują swoich właściwości
 Mieszaninę można łatwo rozdzielić metodami fizycznymi  Związku chemicznego nie można łatwo rozdzielić.
Ma dowolny skład ilościowy - składniki zmieszane są w dowolnych proporcjach Ma określony skład ilościowy - pierwiastki połączone są w określonych proporcjach

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl