Powrót

Metale i niemetale

Metale, których nazwy musisz znać: sód, potas, magnez, wapń, żelazo, nikiel, miedź, srebro, złoto, rtęć, cynk, ołów, cyna, glin

Wspólne właściwości fizyczne metali
stały stan skupienia w temperaturze pokojowej (wyjątek: rtęć jest cieczą)
barwa srebrzystobiała lub srebrzystoszara (wyjątek: miedź - czerwona, złoto - żółta)
połysk metaliczny: Metale zazwyczaj mają błyszczący wygląd, który nazywamy połyskiem metalicznym.
kowalność i ciągliwość: Metale są mocne i trudne do rozerwania. Ale można je również kształtować na wiele sposobów, na przykład przez wybijanie, cięcie lub gięcie, wyciąganie w druty. To właściwość nazywamy kowalnością i ciągliwością.
dobre przewodnictwo ciepła i prądu elektrycznego: Metale są dobrymi przewodnikami, co oznacza, że ​​energia może łatwo przepływać przez nie. Dlatego naczynia kuchenne często są metalowe - szybko i równomiernie rozprowadzają ciepło. Z metali robione są też przewodniki prądu elektrycznego.

Różnice we właściwościach fizycznych metali
• temperatura topnienia (większość metali ma wysoką temperaturę topnienia)
• gęstość (metale lekkie np.glin, sód, metale ciężkie np. żelazo, ołów)
• twardość


Stopy metali − to mieszaniny jednorodne powstałe w wyniku stopienia dwóch lub więcej różnych metali. Możliwe są również dodatki niemetali. Sopy metali mają właściwości inne niż ich składniki.
Stopy mają lepsze własności użytkowe niż metale, z których zostały zrobione (lepsza odporność na korozję i właściwości mechaniczne).

Przykłady stopów metali.
Brąz - stop miedzi i cyny. Wykonuje się z niego medale, pomniki, przedmioty artystyczne.
Mosiądz - stop miedzi i cynku. Wykonuje się z niego części maszyn, klamki, okucia, przedmioty artystyczne.
Stal - stop żelaza, węgla i innych metali. Stosowany powszechnie zamiast żelaza.
Duraluminium - stop głównie glinu i innych metali i niemetali. Do wyrobu lekkich przedmiotów: części pojazdów, różnych sprzętów.

Korozja - niszczenie metali pod wpływem środowiska (tlenu, dwutlenku węgla, wody). Najbardziej znanym zjawiskiem korozji jest rdzewienie żelaza.
Korozji nie ulegają metale szlachetne np. złoto, srebro, platyna.

Metody ochrony przed korozją
• pokrywanie innymi metalami bardziej odpornymi na korozję: chromowanie, niklowanie
• malowanie lakierami i farbami
• smarowanie, oliwienie
• pokrywanie tworzywem sztucznym
• stapianie z innymi metalami (np. stal nierdzewna)


Niemetale, których nazwy musisz znać: węgiel, krzem, azot, fosfor, tlen, siarka, fluor, chlor, brom, jod, hel, neon, argon

Niemetale mają bardzo zróżnicowane właściwości

występują w różnych stanach skupienia w temperaturze pokojowej (ciecze, gazy, ciała stałe)
różna barwa (bezbarwna, żółta, czarna, ...)
różna rozpuszczalność w wodzie
różna twardość

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.