Powrót

Budowa atomu


Najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego jest atom.

Atom zbudowany jest z jądra i otaczających go elektronów, które tworzą chmurę elektronową.

Jądro atomowe zbudowane jest z protonów i neutronów i ma dodatni ładunek elektryczny.
Nukleony - składniki jądra atomowego: protony i neutrony.

cząstka materii symbol ładunek elektryczny przybliżona masa [u]
proton p+ +1 1u
neutron n0 0 1u
elektron e −1 1/1823 u

Prawie cała masa atomu znajduje się w jądrze atomowym - tu umieszczone są cząstki o największej masie (protony i neutrony).

 W elektrycznie obojętnym atomie liczba elektronów równa się liczbie protonów w jądrze atomu.

Ładunek jądra jest dodatni a wartość ładunku zależy od ilości protonów.

Pierwiastek to substancja zbudowana z atomów o tej samej liczbie protonów w jądrze atomowym (o tej samej liczbie atomowej)
 


Elektrony poruszają sie wokół jądra i tworzą powłoki elektronowe znajdujące się w różnej odległości od jądra.

Ostatnia powłoka, najbardziej oddalona od jądra to powłoka walencyjna. Elektrony znajdujące się na niej to elektrony walencyjne.

Rdzeń atomowy - jądro atomu wraz z elektronami, bez elektronów walencyjnych.

Konfiguracja elektronowa - rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych.

Powłoki elektronowe oznaczane sa literami K, L, M, N, O, P, Q.
Maksymalne ilości elektronów na powłokach: K - 2 elektrony, L - 8 elektronów, M - 18 elektronów.

Elektrony rozmieszcza się na kolejnych powłokach elektronowych.
Przykłady.
konfiguracja elektronowa atomu berylu Be: K2L2 
konfiguracja elektronowa atomu glinu Al: K2L8M3 

Jak łatwo wyznaczać konfigurację elektronową atomów,

Można to zrobić za pomocą układu okresowego. Po lewej stronie są nr okresów. Każdy nr okresu odpowiada kolejnej powłoce elektronowej.
okres 1 - powłoka K
okres 2 - powłoka L
okres 3 - powłoka M
Ilość elektronów na każdej powłoce można policzyć licząc pierwiastki w poszczególnych okresach.
Przykłady
Hel (He) - położony w okresie 1.
Licz po kolei pierwiastki w okresie 1 aż dojdziesz do He. ⇒ wychodzi 2, więc okres 1 - powłoka K i 2 elektrony
Konfiguracja elektronowa helu:  K2  
Azot (N) - położony w okresie 2.
Licz wszystkie pierwiastki w okresie 1 ⇒ jest ich 2, więc okresowi 1 odpowiada powłoka K i 2 elektrony ⇒ K2 .
Licz wszystkie pierwiastki w okresie 2 aż do azotu ⇒ jest ich 5. Okres 2, więc powłoka L i 5 elektronów ⇒ L5 
Całkowita konfiguracja elektronowa azotu: K2L5  

Chlor (Cl) - położony w okresie 3.
Licz wszystkie pierwiastki w okresie 1 - jest ich 2. Okresowi 1 odpowiada powłoka K i 2 elektrony ⇒ K2 .
Licz wszystkie pierwiastki w okresie 2 - jest ich 8. Okresowi 2 odpowiada powłoka L i 8 elektronów ⇒ L8
Licz wszystkie pierwiastki w okresie 3 aż do chloru - jest ich 7. Okres 3, więc powłoka M i 7 elektronów ⇒ M7 
Całkowita konfiguracja elektronowa chloru: K2L8M7 

Konfiguracje elektronowe atomów okresu 4 i następnych ustala się inaczej, a o tym dowiesz się w szkole średniej.Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl