Powrót

Powietrze

 

Powietrze - to jednorodna mieszanina gazów.
Przybliżona zawartość składników powietrza
składniki o stałej zawartości składniki o zmiennej zawartości

azot 78% objętościowych
tlen 21% objętościowych
gazy szlachetne, głównie argon 0,93% objętościowych

para wodna
tlenek węgla(IV)
metan, wodór,
zanieczyszczenia (tlenki siarki, tlenki azotu)

Zawartość procentowa składników powietrza podawana jest w przybliżeniu, gdyż w różnych częściach kuli ziemskiej a także na różnych wysokościach może być ona nieco inna.  

Powietrze można skroplić. Ze skroplonego powietrza otrzymuje się tlen i azot.

Właściwości powietrza
mieszanina gazów, bezbarwne, bezwonne, słabo rozpuszcza się w wodzie, podtrzymuje palenie

Azot - główny składnik powietrza

Stały składnik powietrza - stanowi około 78% objętościowych.

Własności fizyczne azotu
Gaz, bezbarwny, bezwonny, słabo rozpuszcza się w wodzie

Własności chemiczne azotu
Mało aktywny chemicznie, nie pali się i palenia nie podtrzymuje.

Gazy szlachetne

Występują w powietrzu w ilości około 1% - głównie argon.
Inne gazy szlachetne: hel, neon, krypton, ksenon.

Gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie, w normalnych warunkach nie reagują z innymi substancjami..

Właściwości: bezbarwne, słabo rozpuszczają się w wodzie, bez zapachu, nie palne, nie podtrzymują palenia. Hel i neon mają mniejszą gęstość niż powietrze.
Pod wpływem wyładowań elektrycznych gazy szlachetne emitują światło o różnych barwach, np. hel - żółte, neon - pomarańczowoczerwone, argon - niebieskofioletowe.

Para wodna

Zmienny składnik powietrza. jej ilość zależy od temperatury powietrza, charakteru obszaru (morze, pustynia, las).

Wykrywanie pary wodnej w powietrzu za pomocą substancji higroskopijnej.
Substancje higroskopijne (np. wodorotlenek sodu) pochałaniają wodę z powietrza i rozpuszczają się w niej.
Substancje higroskopijne stosowane są do osuszania powietrza w pomieszczeniach.
Higroskopijność - to zdolność substancji do pochłaniania pary wodnej z powietrza.

Woda to związek chemiczny wodoru i tlenu - tlenek wodoru.
Zwyczajowe nazwy tlenku wodoru:
stan ciekły: woda
stan stały: lód
stan gazowy: para wodna

Woda ulega wielu przemianom fizycznym:

Przemiana Przemiana odwrotna
topnienie: lód → woda krzepnięcie: woda → lód
parowanie: woda → para wodna skraplanie: para wodna →  woda
sublimacja: lód → para wodna resublimacja: para wodna → lód


Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl