Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Tlen i jego własności

Zawartość tlenu w powietrzu: około 21% objętościowych. Zawartość tlenu podaje się w przybliżeniu, gdyż ilość ta może być różna w różnych częściach kuli ziemskiej a także na różnych wysokościach.

Tlen jest pierwiastkiem (substancją prostą).

Właściwości fizyczne tlenu
Gaz bezwonny, bezbarwny, słabo rozpuszczalny w wodzie


Sposoby otrzymywania tlenu

• Termiczny rozkład manganianu(VII) potasu
otrzymywanie tlenu z manganianu

• Termiczny rozkład tlenku rtęci
tlenek rtęci → rtęć + tlen
• Rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego.
tlenek wodoru → tlen + wodór

Reakcje chemiczne opisuje się za pomocą równań reakcji.

tlenek rtęci(II) rozkłada się na tlen i rtęć
 tlenek rtęci(II)  → rtęć  +  tlen
 związek chemiczny    pierwiastek   pierwiastek
 substrat      produkty

Substraty to substancje, które bierzemy do reakcji. W tej reakcji: tlenek rtęci(II).

Produkty to substancje, które powstały w wyniku reakcji. W tej reakcji: tlen i rtęć.

Reagenty to substraty i produkty, czyli: tlenek rtęci(II), tlen, rtęć

Typ reakcji: reakcja rozkładu (analizy)

Reakcja rozkładu to reakcja w wyniku której z jednej substancji powstaje dwie lub więcej substancji
AB → A + B

Aby zaszła ta reakcja konieczne jest dostarczanie ciepła.
Reakcja endoenergetyczna - reakcja, do której przebiegu konieczne jest dostarczanie energii (ciepła).

 


 

Wykrywanie tlenu: żarzące się drewienko włożone do naczynia z tlenem zapala się janym płomieniem.

Tlen sam się nie pali, ale podtrzymuje palenie.

  


Reakcje z tlenem

Utlenianie - reakcja z tlenem.
Spalanie - gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy wydzielenie energii cieplnej i światła.

Reakcje z tlenem zachodzą wg schematu:

metal + tlen → tlenek metalu
niemetal + tlen → tlenek niemetalu

Tlenki to związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami.

Przykłady

• Reakcja tlenu z wodorem

tlen reaguje z wodorem i powstaje tlenek wodoru (woda)
tlen + wodór tlenek wodoru
pierwiastek   pierwiastek   związek chemiczny
substraty  

produkty

Typ reakcji: synteza (łączenie)

Reakcja syntezy - z dwóch lub więcej substratów powstaje jeden produkt

Schemat reakcji syntezy: A + B → AB

Podczas tej reakcji wydziela się ciepło.
Reakcja egzoenergetyczna - reakcja przebiegająca z wydzielaniem energii (ciepła, światła)

• Reakcja węgla z tlenem
węgiel + tlen → tlenek węgla(IV)
Jest to reakcja utleniania -  jednym z substratów jest tlen.
Jest to reakcja spalania - podczas tej reakcji wydziela się dużo ciepła i światła.
Jest to reakcja syntezy - z dwóch substratów powstaje jeden produkt.

• Reakcja magnezu z tlenem
magnez + tlen → tlenek magnezu
Jest to reakcja utleniania, reakcja spalania, reakcja synstezy.

• Reakcja żelaza z tlenem
żelazo + tlen → tlenek żelaza   (rdza)
Jest to reakcja utleniania, ale nie można jej nazwać spalaniem, ponieważ zachodzi powoli.

• Reakcja siarki z tlenem
siarka + tlen → tlenek siarki(IV)
Jest to reakcja utleniania, reakcja spalania, reakcja syntezy.


Podsumowanie - własności chemiczne tlenu
− sam się nie pali, ale podtrzymuje palenie
− łączy się z innymi pierwiastkami tworząc tlenki

 


Azot

Stały składnik powietrza - około 78% objętościowych.

Własności fizyczne azotu
Gaz, bezbarwny, bezwonny, słabo rozpuszcza się w wodzie

Własności chemiczne azotu
Mało aktywny chemicznie, nie pali się i palenia nie podtrzymuje.

 


Gazy szlachetne

Występują w powietrzu w ilości około 1% - głównie argon.

Inne gazy szlachetne: hel, neon, krypton, ksenon.

Gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie.

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.