Powrót

Tlen i jego własności

Zawartość tlenu w powietrzu: około 21% objętościowych. Zawartość tlenu podaje się w przybliżeniu, gdyż ilość ta może być różna w różnych częściach kuli ziemskiej a także na różnych wysokościach.

Tlen jest pierwiastkiem (substancją prostą).

Właściwości fizyczne tlenu
Gaz bezwonny, bezbarwny, słabo rozpuszczalny w wodzie

Dośw. Wykrywanie tlenu
Ż
arzące się drewienko włożono do naczynia z tlenem.
Obserwacje: drewienko zapala się jasnym płomieniem.
Wniosek Tlen sam się nie pali, ale podtrzymuje palenie.


Sposoby otrzymywania tlenu

Dośw. Termiczny rozkład manganianu(VII) potasu
otrzymywanie tlenu z manganianu
Obserwacje: Wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz, który nie rozpuścił się w wodzie.

Inne sposoby otrzymywania tlenu

• Termiczny rozkład tlenku rtęci
tlenek rtęci → rtęć + tlen

• Rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego.
tlenek wodoru → tlen + wodór

Reakcje chemiczne opisuje się za pomocą równań reakcji.

tlenek rtęci(II) rozkłada się na tlen i rtęć
 tlenek rtęci(II)  → rtęć  +  tlen
 związek chemiczny    pierwiastek   pierwiastek
 substrat      produkty

Substraty to substancje, które bierzemy do reakcji. W tej reakcji: tlenek rtęci(II).

Produkty to substancje, które powstały w wyniku reakcji. W tej reakcji: tlen i rtęć.

Typ reakcji: reakcja rozkładu (analizy)

Reakcja rozkładu to reakcja w wyniku której z jednej substancji powstaje dwie lub więcej substancji
AB → A + B

 


Reakcje z tlenem

Reakcje z tlenem zachodzą wg schematu:

metal + tlen → tlenek metalu
niemetal + tlen → tlenek niemetalu

Tlenki to związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami.

Przykłady

• Reakcja tlenu z wodorem

tlen reaguje z wodorem i powstaje tlenek wodoru (woda)
tlen + wodór tlenek wodoru
pierwiastek   pierwiastek   związek chemiczny
substraty  

produkty

Typ reakcji: synteza (łączenie)

Reakcja syntezy - z dwóch lub więcej substratów powstaje jeden produkt

Schemat reakcji syntezy: A + B → AB

Inne reakcje z tlenem
węgiel + tlen → tlenek węgla(IV)
magnez + tlen → tlenek magnezu
siarka + tlen → tlenek siarki(VI)

Własności chemiczne tlenu
- łączy się z niemetalami tworząc tlenki
- nie pali sią, ale palenie podtrzymujeZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl