Powrót

Tlenek węgla(IV)

Tlenek węgla(IV) w przyrodzie

Tlenk węgla(IV) stanowi zmienny składnik powietrza - jego ilość zależy od miejsca na kuli ziemskiej, charakteru obszaru (przemysłowy, miejski).
Źródła tlenku węgla(IV): wybuchy wulkanów, pożary, spalanie paliw (benzyny, węgla, drewna), procesy fermentacji i rozkładu.
Tlenek węgla(IV) jest wykorzystywany przez rośliny do wytwarzania tlenu w procesie fotosyntezy.

Własności fizyczne tlenku węgla(IV)
Gaz, bezbarwny, bezwonny, dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma gęstość większą niż powietrze.

Otrzymywanie tlenku węgla(IV)

− Reakcja kwasu chlorowodorowego z węglanem wapnia

− Spalanie węgla
tlen + węgiel → tlenek węgla(IV)

Tlenku węgla(IV) nie można zbierać nad wodą, ponieważ się w niej rozpuszcza.

 Wykrywanie tlenku węgla(IV)
Tlenek węgla(IV) wprowadzony do wody wapiennej reaguje z nią i powstaje zmętnienie. Jest to reakcja charakterystyczna tlenku węgla(IV).

Tlenek węgla(IV) nie podtrzymuje palenia i sam się nie pali. Zapalone łuczywko gaśnie w nim.

Reakcja tlenku węgla(IV) z magnezem
Płonący magnez reaguje z magnezem. Zachodzi reakcja przedstawiona równaniem:
magnez + tlenek węgla(IV) → węgiel + tlenek magnezu
Tlen odłączył się od tlenku węgla(IV) i przyłączył się do magnezu.
Jest to reakcja wymiany.

Substraty: magnez i tlenek węgla(IV)
Produkty: węgiel i tlenek magnezu
Pierwiastki chemiczne: magnez i węgiel
Związki chemiczne: tlenek węgla(IV) i tlenek magnezu

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl