Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Tlenek węgla(IV)

Zmienny składnik powietrza - jego ilość zależy od miejsca na kuli ziemskiej, charakteru obszaru (przemysłowy, miejski).

Własności fizyczne tlenku węgla(IV)
Gaz, bezbarwny, bezwonny, dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma gęstość większą niż powietrze.

Otrzymywanie tlenku węgla(IV) − spalanie węgla
tlen + węgiel → tlenek węgla(IV)

 Wykrywanie tlenku węgla(IV)
Tlenek węgla(IV) wprowadzony do wody wapiennej powoduje jej zmętnienie.

Tlenek węgla(IV) nie podtrzymuje palenia i sam się nie pali. Zapalone łuczywko gaśnie w nim.

Reakcja tlenku węgla(IV) z magnezem
Płonący magnez reaguje z magnezem. Zachodzi reakcja przedstawiona równaniem:
magnez + tlenek węgla(IV) → węgiel + tlenek magnezu
Tlen odłączył się od tlenku węgla(IV) i przyłączył się do magnezu.
Jest to reakcja wymiany.

 


Para wodna

Zmienny składnik powietrza. jej ilość zależy od charakteru obszaru (morze, pustynia, las).

Woda to związek chemiczny wodoru i tlenu - tlenek wodoru.

Wykrywanie pary wodnej w powietrzu.
Substancje higroskopijne (np. wodorotlenek sodu) pochałaniają wodę z powietrza i rozpuszczają się w niej.
Substancje higroskopijne stosowane są do osuszania powietrza w pomieszczeniach.

 


Wodór

Własności fizyczne wodoru
Gaz, bezbarwny, bezwonny, słabo rozpuszcza się w wodzie, lżejszy od powietrza, najlżejsza substancja.

Sposoby otrzymywania wodoru
1) w reakcji kwasu chlorowodorowego z cynkiem
kwas chlorowodorowy + cynk → chlorek cynku + wodór

2) w reakcji pary wodnej z magnezem
magnez + tlenek wodoru → tlenek magnezu + wodór

Spalanie wodoru
wodór + tlen → tlenek wodoru (woda)

Reakcje syntezy wodoru z niemetalami
wodór + chlor → chlorowodór
wodór + azot → amoniak
wodr + siarka → siarkowodór

Wykrywanie wodoru
Po zbliżeniu zapalonego łuczywka do probówki z wodorem zapala się on z charakterystycznym dźwiękiem.


Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia stałe: pyły, dymy. Powstają na obszarach przemysłowych, w pobliżu dróg, podczas pożarów.

Zanieczyszczenia gazowe: tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu. Powstają w wyniku spalania paliw, jako produkty uboczne w przemyśle, podczas erupcji wulkanów.

Efekt cieplarniany. Powodują go gazy (np. tlenek węgla(IV), metan, ozon). W wyniku wzrostu ilości tych gazów podnosi się średnia temparatura powietrza na Ziemi.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.