Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wiązania


Gazy szlachetne – pierwiastki bierne chemicznie, nie wchodzą łatwo w reakcje z innymi pierwiastkami.
Bierność helowców spowodowana jest trwałą konfiguracją elektronową. Na ostatniej powłoce atomy helowców mają 8 elektronów – tzw. oktet elektronowy (wyjątek: hel ma 2 elektrony – dublet elektronowy)

Atomy łączą się ze sobą za pomocą elektronów walencyjnych – tworzą wiązania. Po utworzeniu wiązania osiągają trwałą konfigurację elektronową – oktet (lub dublet).

Wartościowość pierwiastka – liczba wiązań, które tworzy atom danego pierwiastka.


Wiązania kowalencyjne

Wiązanie kowalencyjne powstaje poprzez utworzenie współnej pary elektronowej.

Między takimi samymi atomami powstaje wiązanie kowalencyjne.
Pierwiastki, które występują w postaci cząsteczek dwuatomowych: H2, N2. O2, F2, Cl2, Br2, I2.
Niektóre pierwiastki zbudowane są z cząsteczek o większej liczbie atomów np. P4, S8.

Wodór ma 1 elektron walencyjny, potrzebuje 2 elektrony (dublet).
2 atomy wodoru łączą się ze sobą i powstaje cząsteczka wodoru H2.
Między atomami znajduje się wiązanie utworzone przez wspólną parę elektronową
wzór elektronowy H••H    Wzór strukturalny H–H
Każdy z atomów wodoru ma dublet – trwałą konfigurację elektronową.
Wartościowość wodoru: I.

Atomy tlenu mają 6 elektronów walencyjnych. Dążą do uzyskania oktetu i każdy z nich potrzebuje 2 elektronów.
Atomy tlenu łączą się ze sobą i powstaje cząsteczka tlenu O2.
​Wartościowość tlenu: II.

Atomy azotu mają 5 elektronów walencyjnych. Dążą do uzyskania oktetu i każdy z nich potrzebuje 3 elektronów.
Atomy tlenu łączą się ze sobą i powstaje cząsteczka azotu N2.
​Wartościowość azotu: III.

Wspólna para elektronowa może być przesunięta w stronę jednego z atomów. Powstaje wówczas wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

Atomy węgla mają 4 elektrony walencyjne a atomu tlenu mają 6 elektronów walencyjnych. Dążą do uzyskania oktetu – tlen potrzebuje 2 elektronów a węgiel 4 elektronów.
1 atom węgla łączy się z 2 atomami tlenu i powstaje cząsteczka tlenku węgla(IV) CO2.
​Wartościowość węgla: IV.  ​Wartościowość tlenu: II.

Atomy wodoru mają 1 elektron walencyjny a atomu tlenu mają 6 elektronów walencyjnych i dążą do uzyskania oktetu – tlen potrzebuje 2 elektronów. Wodór potrzebuje 1 elektron.
1 atom tlenu łączy się z 2 atomami wodoru i powstaje cząsteczka tlenku wodoru (wody) H2O.
​Wartościowość wodoru: I.​ Wartościowość tlenu: II.

Atomy wodoru mają 1 elektron walencyjny i potrzebują 1 elektron. Atomu chloru mają 7 i elektronów walencyjnych i. dążą do uzyskania oktetu – potrzebują 1 elektron.
1 atom wodoru łączy się z 1 atomem chloru i powstaje cząsteczka chlorowodoru HCl.
​Wartościowość wodoru: I. ​Wartościowość chloru: I.

Atomy wodoru mają 1 elektron walencyjny i potrzebują 1 elektron. Atomu azotu mają 5 elektronów walencyjnych i.dążą do uzyskania oktetu – potrzebują 3 elektrony.
1 atom azotu łączy się z 3 atomami wodoru i powstaje cząsteczka amoniaku NH3.
​Wartościowość wodoru: I. ​Wartościowość azotu: III.


Wiązanie jonowe

Atomy mogą oddawać lub przyjmować elektrony. Stają się wówczas kationami (jeśli oddadzą elektrony) lub anionami (jeśli przyjmą elektrony).
Kationy i aniony to jony.
Kation jest jonem dodatnim. Anion jest jonem ujemnym.

Wiązanie jonowe powstaje na skutek wzajemnego przyciągania kationów i anionów.
Wiązania jonowe powstają między atomami pierwiastków grupy 1 i 2 (metalami) a atomami pierwiastków grupy 17 (niemetalami).

Przykład: NaCl
Atom sodu ma 1 elektron walencyjny i oddaje go dla atomu chloru, który ma 7 elektronów walencyjnych. W ten sposób oba atomy mają po 8 elektronów na ostatniej powłoce (oktet). Atom sodu staje się kationem Na+ a atom chloru anionem Cl
Na → Na+ + e 
Cl + e → Cl  
Kation sodu i anion chlorkowy przyciągają się i tworzą wiązanie jonowe. Powstaje chlorek sodu NaCl.

Przykład: MgO
Atom magnezu ma 2 elektrony walencyjne i oddaje go dla atomu tlenu, który ma 6 elektronów walencyjnych. W ten sposób oba atomy mają po 8 elektronów na ostatniej powłoce (oktet). Atom magnezu staje się kationem Mg2+ a atom tlenu anionem O2−
Mg → Mg2+ + 2e 
O + 2e → O2−
MgO wiązanie jonowe

Przykład: CaCl2
Atom wapnia ma 2 elektrony walencyjne i oddaje go dla 2 atomów chloru, które mają po 7 elektronów walencyjnych. W ten sposób wszystkie atomy mają po 8 elektronów na ostatniej powłoce (oktet). Atom wapnia staje się kationem Ca2+ a atomy chloru anionami Cl
Ca → Ca2+ + 2e 
2Cl + 2e → 2Cl
CaCl2 wiązanie jonowe


 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.