Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Alkohole

Alkohole - pochodne węglowodorów, które w cząsteczkach mają grupę -OH zamiast jednego atomu wodoru
Grupa funkcyjna alkoholi: -OH, grupa hydroksylowa

Budowa cząsteczek alkoholi

Podział alkoholi

jednowodorotlenowe
(monohydroksylowe)

mają 1 grupę -OH w cząsteczce

wielowodorotlenowe
(polihydroksylowe)

mają więcej niź 1 grupę -OH w cząsteczce

Tworzenie nazw alkoholi:  nazwę tworzy sie od nazwy węglowodoru dodając końcówkę -ol
Tworzenie wzorów: zamiast jednego atomu wodoru pisze się grupę -OH

węglowodór alkohol wzór sumaryczny wzór półstrukturalny wzór strukturalny
metan metanol
alkohol metylowy
CH3OH CH3–OH metanol alkohol metylowy wzór strukturalny
etan etanol
alkohol etylowy
C2H5OH CH3–CH2–OH etanol alkohol etylowy wzór strukturalny
propan propanol
alkohol propylowy
C3H7OH CH3–CH2–CH2–OH propanol alkohol propylowy wzór strukturalny
butan butanol
alkohol butylowy
C4H9OH CH3–CH2–CH2–CH2–OH butanol wzór strukturalny
Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych:  CnH2n+1OH,      R-OH (R-grupa węglowodorowa (alkilowa)

 

Własności fizyczne alkoholi
metanol etanol
bezbarwna ciecz
charakterystyczny zapachu
dobrze miesza się z wodą

silna trucizna

bezbarwna ciecz
charakterystyczny zapach
dobrze miesza się z wodą

szkodliwy dla organizmu

Metanol i etanol powoduje ścinanie białka, dlatego są szkodliwe dla organizmu.

Po zmieszaniu tych alkoholi z wodą następuje zmniejszenie objętości roztworu - kontrakcja.

Fermentacja alkoholowa
Pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże z węglowodanów powstaje alkohol etylowy
C6H12O6 →  2C2H5OH + 2CO2  

Spalanie alkoholi
całkowite

2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

niecałkowite
(półspalanie
)

CH3OH + O2 → CO + 2H2O
C2H5OH + 2O2 → 2CO + 3H2O

niecałkowite

2CH3OH + O2 → 2C + 4H2O
C2H5OH + O2 → 2C + 3H2O

Alkohole mają odczyn obojętny - nie ulegają dysocjacji jonowej. Grupa hydroksylowa -OH nie odłącza się, wodór również nie odłącza się od czasteczki.


Glicerol
Glicerol należy do alkoholi polihydroksylowych (mających kilka grup hydroksylowych).

Nazwy: glicerol, propano-1,2,3-triol

C3H5(OH)3

glicerol wzór strukturalny

Własności fizyczne 
bezbarwna, gęsta, bezwonna ciecz
bardzo dobrze miesza się z wodą

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.