Powrót

Kwasy karboksylowe

Grupa funkcyjna - grupa karboksylowa −COOH     grupa karboksylowa

 Wzór ogólny kwasów karboksylowych R−COOH  CnH2n+1COOH

kwas metanowy kwas mrówkowy H−COOH kwas metanowy mrówkowy wzór
kwas etanowy kwas octowy CH3−COOH kwas etanowy octowy wzór
kwas propanowy kwas propionowy CH3−CH2−COOH kwas propanowy wzór
kwas butanowy kwas masłowy CH3−CH2−CH2−COOH kwas butanowy wzór

Kwas metanowy

Ciecz bezbarwna o ostrym zapachu, parząca, trująca, dobrze miesza się z wodą.

Reakcja spalania całkowitego
2HCOOH + O2 → 2CO2 + H2O

Kwas etanowy

Ciecz bezbarwna o charakterystycznym zapachu, dobrze miesza sie z wodą.

Reakcja spalania całkowitego***
CH3COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O

Otrzymywanie - fermentacja octowa
C2H5OH + O2bakterie→ CH3COOH + H2O

Reakcja dysocjacji jonowej
CH3COOH  —H2O→ H+ + COO   (anion octanowy, etanianowy)
Odczyn: kwasowy. Papierek wskaźnikowy: czerwony.

Reakcje z metalami
2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2   (etanian sodu, octan sodu)
2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2   (etanian magnezu, octan magnezu)

Reakcje z zasadami - reakcje zobojętniania
NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
Na+ + OH + CH3COO + H+ → CH3COO + Na+ + H2O
H+ + OH → H2O

Reakcje z tlenkami metali
ZnO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2O
CuO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O

Wyższe kwasy karboksylowe

Inna nazwa kwasów karboksylowych: kwasy tluszczowe

kwas palmitynowy
Własności fizyczne: biała substancja stała, nierozpuszczalna w wodzie, podczas ogrzewania topi się i paruje wydzielając charakterystyczny zapach.
Wzór sumaryczny: C15H31COOH, wzór półstrukturalny: CH3−(CH2)14−COOH
kwas stearynowy
Własności fizyczne: biała substancja stała, nierozpuszczalna w wodzie, podczas ogrzewania topi się i paruje wydzielając charakterystyczny zapach.
C17H35COOH, wzór półstrukturalny: CH3−(CH2)16−COOH
kwas oleinowy
Własności fizyczne: oleista ciecz, nierozpuszczalna w wodzie
C17H33COOH, wzór półstrukturalny: CH3−(CH2)7−CH=CH-(CH2)7−COOH

Zachowanie kwasu stearynowego i oleinowego wobec wody bromowej.
Kwas stearynowy nie odbarwia wody bromowej.
Kwas oleinowy odbarwia wodę bromową.
Doświadczenie potwierdza obecność wiązania podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego. Kwas oleinowy ma charakter nienasycony.

Reakcje z wodorotlenkami (reakcje zobojętniania)
Sole wyższych kwasów karboksylowych to mydła.
NaOH + C17H35COOH → C17H35COONa + H2
C17H35COONa - stearynian sodu  (mydło sodowe)Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl