Powrót

Izomeria optyczna

Cząsteczka chiralna – to taka, dla której można znaleźć drugą cząsteczkę będącą jej lustrzanym odbiciem.
Obu czasteczek nie da się nałożyć na siebie.
Cząsteczki chiralne występują w formie dwóch izomerów optycznych – enancjomerów.

Cząsteczki, które są identyczne z własnym lustrzanym odbiciem to cząsteczki achiralne.

izomeria optyczna
Chiralność to cecha pojedynczej cząsteczki. Cząsteczka chiralna zawiera atom o hybrydyzacji sp3, do którego przyłączone są cztery różne podstawniki.
Atom ten stanowi centrum chiralności –  jest to tzw. atom asymetryczny i oznaczany gwiazdką X*.
Cząsteczka jest chiralna wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma płaszczyzny symetrii.
Enancjomery 2–chlorobutanu i wzór strukturalny z zaznaczonym asymetrycznym atomem węgla enancjomery

Cząsteczka kwasu winowego ma płaszczyznę symetrii i mimo, że posiada dwa centra chiralności na atomach węgla nie jest chiralna.

Każde z centrów chiralności w tej cząsteczce skręca płaszczyznę polaryzacji światła o taki sam kąt, ale w przeciwnym kierunku – związek o takiej strukturze to tak zwana odmiana mezo

kwas winowy

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychSubstancje, które zbudowane są z cząsteczek chiralnych mają zdolnośÄ‡ substancje optycznie czynne. cząsteczki chiralne. Ale nie wszystkie substancje zbudowane z cząsteczek chiralnych wykazują czynnośÄ‡ optyczną. Równomolowa mieszanina enancjomerów mieszaniny recemicznej. jeden enancjomer skręca płaszczyznę światła w prawo (+)–glukoza, (–)–fruktoza Szeregi konfiguracyjne D i L D i L oznaczają położenie grupy –OH atomów przy Izomeria optyczna w hydroksykwasach kwas 2–hydroksypropanowy kwas mlekowy   Izomeria optyczna w cukrach Enancjomery frkutozy Musisz umieć: rysować wzory enancjomerów i odmian D i L Diastereoizomery Maksymalną liczbę stereoizomerów wzór Na rysunku przedstawiono pary enancjomerów i pary diastereoizomerów (asymetryczne atomy węgla oznaczono C). Jeżeli trzy grupy związane z pierwszym asymetrycznym atomem węgla są takie same, (nie jest optycznie czynny), pomimo, że ma dwa asymetryczne atomy węgla. Wówczas istnieją 3 izomery. kwas winowy I. i II. to para enancjomerów kwas winowy III. (forma mezo) i I. oraz III. i II. tworzą dwie pary diastereoizomerów
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.