Powrót

Reakcje chemiczne

Substraty to substancje użyte do reakcji chemicznej

Produkty to substancje powstające w wyniku reakcji

substraty → produkty

 

równanie reakcji chemicznej
 tlenek rtęci(II)  →  tlen  +  rtęć
 związek chemiczny    pierwiastek   pierwiastek
 substrat      produkty

 

równanie reakcji chemicznej
woda + magnez  →  tlenek magnezu  + wodór
 związek chemiczny   pierwiastek    związek chemiczny   pierwiastek
 substraty      produkty

 

Typy reakcji chemicznych
Reakcja syntezy (łączenia) z kilku substratów powstaje jeden produkt
A + B → AB
np. magnez + tlen → tlenek magnezu
siarka + żelazo → siarczek żelaza
chlor + wodór → chlorowodór
Reakcja analizy (rozkładu) z jednego substratu powstaje kilka produktów
AB → A + B
np tlenek rtęci(II) → rtęć + tlen
woda → tlen + wodór
cukier → węgiel + woda
Reakcje wymiany z kilku substratów powstaje kilka produktów
AB + C → AC + B
np magnez + woda → tlenek magezu + wodór

 

Efekty energetyczne reakcji
Reakcja egzoenergetyczna
Podczas reakcji wydziela się energia (ciepło, światło)
- reakcja węgla z tlenem
- reakcja magnezu z parą wodną
Reakcja endoenergetyczna
Do przebiegu reakcji konieczne jest doprowadzanie energii (ogrzewanie)
- otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu
- rozkład tlenku rtęci

Niektóre reakcje przebiegają z wydzieleniem dużej ilości światła i ciepła - są to reakcje spalania.
Przykłady reakcji spalania
siarka + tlen →  tlenek siarki(II)
węgiel + tlen → tlenek węgla(IV)
magnez + tlen →  tlenek magnezuZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl