Powrót

Liczba atomowa, liczba masowa

Ustalanie liczby protonów, neutronów i elektronów

Liczba atomowa Z = liczba protonów = liczba elektronów
Liczba masowa A = liczba protonów + liczba neutronów = liczba nukleonów

Liczbę atomową i liczbę masową zapisuje się przy symbolu pierwiastka  ZAE


Przykłady

Atom sodu 1123Na
Liczba atomowa Z=11 Liczba masowa A=23
liczba protonów = 11 liczba elektronów = 11 liczba neutronów = 12 (23-11)
Atom siarki 1632S
Liczba atomowa Z=16 Liczba masowa A=32
liczba protonów = 16 liczba elektronów = 16 liczba neutronów = 16 (32-16)

 


Izotopy

Izotopy
atomy tego samego pierwiastka, które
różnią się nie różnią się
liczbą neutronów w jądrze
liczbą masową A
liczbą protonów i elektronów
liczbą atomową Z

Przykład - izotopy wodoru

Symbol izotopu liczba protonów
liczba atomowa Z
liczba elektronów liczba masowa A liczba neutronów
11H 1 1 1 0
12H 1 1 2 1
13H 1 1 3 2

Przykład - izotopy chloru

Symbol izotopu liczba protonów
liczba atomowa Z
liczba elektronów liczba masowa A liczba neutronów
1735Cl 17 17 35 18
1737Cl 17 17 37 20

 

Trwałe

Jądra nie ulegają samorzutnym przemianom jądrowym

Promieniotwórcze

Jądra ulegają samorzutnym przemianom jądrowym

Izotopy

Naturalne

Występują w przyrodzie

Sztuczne

Otrzymywane przez człowieka

Jednostka masy atomowej (u) jest to 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C.


Średnia masa atomowa

W przyrodzie izotopy występują w różnych ilościach. Wartość masy atomowej pierwiastka wyznacza się uwzględniając te ilości.
Średnia masa atomowa to wartość masy atomowej z uwzględnieniem składu izotopowego pierwiastka.

Przykład. Śfenia masa atomowa chloru wynosi 35,5u. Wynika to stąd, że chlor w przyrodzie występuje w postaci dwóch izotopów o róznych masach i udziałach procentowych.

izotop masa atomowa udział procentowy
1735Cl 35 u 75,77%
1737Cl 37u 24,23%

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl