Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Liczba aromowa, liczba masowac

Ustalanie liczby protonów, neutronów i elektronów

Liczba atomowa Z = liczba protonów = liczba elektronów
Liczba masowa A = liczba protonów + liczba neutronów = liczba nukleonów

Liczbę atomową i liczbę masową zapisuje się przy symbolu pierwiastka  ZAE

Pierwiastek chemiczny - zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej

Przykłady

Atom sodu 1123Na
Liczba atomowa Z=11 Liczba masowa A=23
liczba protonów = 11 liczba elektronów = 11 liczba neutronów = 12 (23-11)
Atom siarki 1632S
Liczba atomowa Z=16 Liczba masowa A=32
liczba protonów = 16 liczba elektronów = 16 liczba neutronów = 16 (32-16)Izotopy

Izotopy
atomy tego samego pierwiastka, które
różnią się nie różnią się
liczbą neutronów w jądrze
liczbą masową
liczbą protonów i elektronów
liczbą atomową

Przykład - izotopy wodoru

Symbol izotopu liczba protonów
liczba atomowa Z
liczba elektronów liczba masowa A liczba neutronów
11H 1 1 1 0
12H 1 1 2 1
13H 1 1 3 2

Przykład - izotopy chloru

Symbol izotopu liczba protonów
liczba atomowa Z
liczba elektronów liczba masowa A liczba neutronów
1735Cl 17 17 35 18
1737Cl 17 17 37 20

 

Trwałe

Jądra nie ulegają samorzutnym przemianom jądrowym

Promieniotwórcze

Jądra ulegają samorzutnym przemianom jądrowym

Izotopy

Naturalne

Występują w przyrodzie

Sztuczne

Otrzymywane przez człowieka

 


Średnia masa atomowa

W przyrodzie izotopy występują w różnych ilościach. Wartość masy atomowej pierwiastka wyznacza się uwzględniając te ilości.
Średnia masa atomowa to wartość masy atomowej z uwzględnieniem składu izotopowego pierwiastka.

Przykład

izotop masa atomowa udział procentowy
1735Cl 35 u 75,77%
1737Cl 37u 24,23%

Obliczenie średniej masy atomowej:                               

  35u ·75,77% + 37u·24,23  
m Cl = _________________ ≈35,48u
  100%  

 

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.