Powrót

Układ okresowy pierwiastków

Budowa układu okresowego
Okresy - szeregi.
Grupy - kolumny. Każda grupa ma swoją nazwę pochodzącą od nazwy pierwszego pierwiastka ( z wyjątkiem grupy 1). Pierwiastki, które znajdują się w tej samej grupie mają na ogół podobne własciwości chemiczne.

 

Charakter chemiczny pierwiastków
Metale  - znajdują się po lewej stronie układu kresowego (grupa 1 i 2 to najbardziej metaliczne pierwiastki)
Niemetale - znajdują się po prawej stronie układu okresowego (grupa 17, 18 to najbardziej niemetaliczne pierwiastki)
Najbardziej aktywnne metale znajdują się w grupie 1 a najbardziej aktywne niemetale w grupie 17

Pierwiastki położone w tej samej grupie mają podobne własciwości chemiczne i taką samą ilość elektronów walencyjnych.
Pierwiastki położone w tym samym okresie mają taką samą ilość powłok elektronowych.

Prawo okresowości
Właściwości pierwiastków chemicznych uporządkowanych zgodnie ze wzrastającą liczbą atomową (Z) powtarzają się okresowo.

Odczytywanie informacji o atomie z układu okresowego
Położenie pierwiastka - podaje się nr okresu i nr grupy.
Nr okresu - ilość powłok elektronowych.
Nr grupy - ilość elektronów walencyjnych. Dla grup 13-18 należy odjąć 10.
Liczba atomowa - ilość protonów w jądrze atomu
Masa atomowa
• Masa atomowa po zaokrągleniu to liczba masowa - suma protonów i neutronów w jądrze atomuZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl