Powrót

Wzory związków chemicznych

Interpretacja zapisów atomów.

Na - 1 atom sodu,  3Mg - 3 atomy magnezu,   4Fe - 4 atomy żelaza

Interpretacja zapisów cząsteczek pierwiastków

H2 - 1 cząsteczka wodoru, 2H2 -  2 cząsteczki wodoru, 4H2 -  4 cząsteczki wodoru
N2 - 1 cząsteczka azotu, 3N2 -  3 cząsteczki azotu, 6N2 -  6 cząsteczek azotu

Interpretacja zapisów cząsteczek związków chemicznych

H2O - 1 cząsteczka wody, 3H2O - 3 cząsteczki wody
HCl - 1 cząsteczka chlorowodoru, 2HCl - 2 cząsteczki chlorowodoru


Wartościowość - liczba wiązań chemicznych, które może utworzyć atom łącząc się z innymi atomami.

Maksymalna wartościowość pierwiastków względem tlenu i wodoru

Grupa układu okresowego

1

2

13

14

15

16

17

Maksymalna wartościowość względem tlenu I II III IV V VI VII
Przykłady związków z tlenem

Na2O

CaO

Al2O3

CO2

N2O5

SO3

Cl2O7

Maksymalna wartościowość względem wodoru

I

II

III

IV

III

II

I

Przykłady związków z wodorem

NaH

MgH2

AlH3

CH4

NH3

H2S

HCl


Ustalanie wzorów sumarycznych - przykłady

Tlenek sodu

ustalanie wzoru tlenku sodu Wzór sumaryczny: Na2O

Tlenek żelaza(III)
Wartościowości Fe(III), O(II).
FeIII2OII3         
Wzór sumaryczny: Fe2O3

Tlenek ołowiu(IV)
Wartościowości Pb(IV), O(II).
PbIVOII 2        
Wzór sumaryczny: PbO2 
 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl