Powrót

Kwasy - budowa cząsteczek

Kwasy - to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomów wodoru i z reszty kwasowej.
Reszta kwasowa - to atom, lub grupa atomów znajdująca się w cząsteczce kwasu (wzorze) za atomami wodoru.

Wzór ogólny kwasów
HnR      n-liczba aromów wodoru   R - reszta kwasowa
Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie atomów wodoru.

Wykrywanie kwasów za pomocą wskaźników

Wskaźnik Barwa w kwasach
oranż metylowy czerwona
papierek wskaźnikowy czerwony

Wzory i nazwy kwasów
Kwas beztlenowy -
kwas zbudowany z cząsteczek nie zawierających atomów tlenu.
Kwas tlenowy - kwas, którego cząsteczki zawierają atomy tlenu.

Nazwa Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Wartościowość reszty kwasowej
kwasy beztlenowe
kwas chlorowodorowy HCl H−Cl I
kwas siarkowodorowy H2S H2S siarkowodór II
kwasy tlenowe
kwas siarkowy(VI) H2SO4 H2SO4 wzór strukturalny II
kwas siarkowy(IV) H2SO3 H2SO3 wzór strukturalny II
kwas azotowy(V) HNO3 HNO3 wzór strukturalny I
kwas węglowy H2CO3 H2CO3 wzór strukturalny II
kwas fosforowy(V) H3PO4 H3PO4 wzór strukturalny III

Inne kwasy beztlenowe:
HF - kwas fluorowodorowy
HBr - kwas bromowodorowy
Inne kwasy tlenowe:
HNO2 - kwas azotowy(III)
H3BO3 − kwas borowy
HClO4− kwas chlorowy(VII)Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl