Powrót

Dysocjacja jonowa kwasów

Substancje chemiczne mogą być zbudowane z atomów, cząsteczek lub jonów.

Atomy i cząsteczki to drobiny elektrycznie obojętne.
Jony to drobiny mające ładunek elektryczny. Jony o ładunku dodatnim to kationy, jony ujemne to aniony.

Kwasy mają wiązanie splaryzowane. Woda powoduje rozpad cząsteczki kwasu na jony. Proces ten to dysocjacja jonowa.

Kwasy ulegają dysocjacji na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej,
HnR → nH+ + Rn–

Przykładowe równania reakcji dysocjacji kwasów

W wyniku dysocjacji jonowej kwasu chlorowodorowego powstają kationy wodoru i aniony chlorkowe
  HCl → H+ + Cl

W wyniku dysocjacji jonowej kwasu siarkowego(VI) powstają kationy wodoru i aniony siarczanowe(VI)
H2SO4 → 2H+ + SO42–
Reakcja dysocjacji jonowej kwasu siarkowego(VI) przebiega dwustopniowo - najpierw odłącza się jeden kation wodoru a następnie drugi
I. H2SO4 → H+ + HSO4  anion wodorosiarczanowy(VI)
II. HSO4 ⇄ H+ + SO42–  anion siarczanowy(VI)

W wyniku dysocjacji jonowej kwasu siarkowego(IV) powstają kationy wodoru i aniony siarczanowe(IV)
H2SO3 ⇄ 2H+ + SO32–
Reakcja dysocjacji jonowej kwasu siarkowego(IV) przebiega dwustopniowo - najpierw odłącza się jeden kation wodoru a następnie drugi
I. H2SO3 ⇄ H+ + HSO3  anion wodorosiarczanowy(IV)
II. HSO3 ⇄ H+ + SO32–  anion siarczanowy(IV)

W wyniku dysocjacji jonowej kwasu azotowego(V) powstają kationy wodoru i aniony azotanowe(V)
HNO3 → H+ + NO3

W wyniku dysocjacji jonowej kwasu węglowego powstają kationy wodoru i aniony węglanowe
H2CO3 ⇄ 2H+ + CO32–
Reakcja dysocjacji jonowej kwasu węglowego przebiega dwustopniowo - najpierw odłącza się jeden kation wodoru a następnie drugi
I. H2CO3 ⇄ H+ + HCO3  anion wodorowęglanowy
II. HCO3 ⇄ H+ + CO32–  anion węglanowy

W wyniku dysocjacji jonowej kwasu fosforowego(V) powstają kationy wodoru i aniony fosforanowe(V)
H3PO4 ⇄ 3H+ + PO43–
Reakcja dysocjacji jonowej kwasu siarkowego(VI) przebiega trzystopniowo - najpierw odłącza się jeden kation wodoru a następnie drugi i trzeci.
I. H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4  anion diwodorofosforanowy(V)
II. H2PO4 ⇄ H+ + HPO42–  anion wodorofosforanowy(V)
III. HPO42– ⇄ H+ + PO43–  anion fosforanowy(V)

Kwasy - substancje, które po wprowadzeniu do wody tworzą  kationy wodorowe H+.

Kwasy mają odczyn kwaśny i barwią papierek wskaźnikowy na czerwono.Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl