Powrót

Wzory i nazwy soli

Sole - związki zbudowane z kationów metalu  i anionów reszty kwasowej.
Wzór ogólny soli: MmRn   (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych)

Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej

1. Ustalenie wartościowości reszty kwasowej
Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce kwasu np.
HCl - 1 atom wodoru, wartościowość reszty kwasowej: I
H2SO4 - 2 atomy wodoru, wartościowość reszty kwasowej: II
H3PO4 - 3 atomy wodoru, wartościowość reszty kwasowej: III

2. Napisz symbol metali i obok wzór reszty kwasowej. Nad każdym napisz odpowiednie wartościowości.
II   I          II     I              II     III     
CaCl2      Mg(NO3)2     Ca3(PO4)2          
Jeśli wartościowości są podzielne przez tą sama liczbę, to trzeba je uprościć
II   II         →         I     I             
CaSO4    →      CaSO4     

Nazewnictwo soli

Nazwy soli pochodzą od nazwy kwasu i metalu

Sole kwasów beztlenowych - w nazwie końcówka −ek:
Sole kwasów tlenowych - w nazwie koncówka −an

rodzaj kwasów nazwa kwasu wzór kwasu nazwa soli wartościowość reszty kwasowej
beztlenowe chlorowodorowy HCl chlorek I
siarkowodorowy H2S siarczek II
tlenowe azotowy(V) HNO3 azotan(V) I
siarkowy(VI) H2SO4 siarczan(VI) II
siarkowy(IV) H2SO3 siarczan(IV) II
węglowy H2CO3 węglan II
fosforowy(V) H3PO4 fosforan(V) III

Wzory i nazwy wybranych soli

Wzór sumaryczny Nazwa Wartosciowość metalu Wartościowość reszty kwasowej
NaCl chlorek sodu I I
CaCl2 chlorek wapnia II I
Na2S siarczek sodu I II
CuSO4 siarczan(VI) miedzi(II) II II
AgNO3 azotan(V) srebra I I
Na3PO4 fosforan(V) sodu I III

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl