Powrót

Węglowodory nienasycone

Węglowodory nienasycone - mają w cząsteczce wiązania podwójne C=C lub potrójne C≡C.

Alkeny

W cząsteczkach alkenów znajduje się wiązanie podwójne. Nazwę alkenu rozpoznaje się po końcówce −en.

Wzór ogólny szeregu homologicznego alkenów CnH2n 

eten (etylen) C2H4 CH2=CH2 eten wzór strukturalny
propen C3H6 CH2=CH−CH3 propen wzór strukturalny
buten C4H8 CH2=CH−CH2−CH3 buten wzór strukturalny

Reakcje spalania
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O       spalanie całkowite
C2H4 + 2O2 → 2CO + 2H2O      spalanie niecałkowite (półspalanie)
C2H4 + O2 → 2C + 2H2O         spalanie niecałkowite

Przyłączenie wodoru (addycja)
CH2=CH2 + H2 → CH3−CH3  
eten                       etan
reakcja etenu z wodorem

Przyłączanie bromu (addycja)
CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br
eten + brom   → 1,2-dibromoetan
eten bromowanie
Przyłączanie chlorowodoru (addycja)
CH2=CH2 + HCl → CH3−CH2Cl
eten + chlorowodór   → chloroetan


Polimeryzacja - reakcja łączenia dużej ilości cząsteczek związków nienasyconych (merów) i tworzenie związku wielkocząsteczkowego (polimeru)

Polimeryzacja etenu
n CH2=CH2 → -[−CH2−CH2−]−n
eten                 polieten (polietylen)
polimeryzacja etenu


Alkiny

Wzór ogólny CnH2n-2, W nazwie posiadają końcówkę -in lub -yn.

etyn (acetylen) HC≡CH H−C≡C−H
propyn HC≡C−CH3 propyn wzór strukturalny

Reakcje spalania
2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
2C2H2 + 3O2 → 4CO + 2H2O
2C2H2 + O2 → 4C + 2H2O
 

Reakcja etynu z wodorem
HC≡CH + H2 → CH2=CH2  (eten)
uwodornienie etynu
HC≡CH + 2H2 → CH3−CH3  (etan)
reakcja etynu z wodorem

Reakcja etynu z bromem (lub chlorem)
HC≡CH + Br2 → CHBr=CHBr  (1,2-dibromoeten)
bromowanie etynu
HC≡CH + 2Br2 → CHBr2−CHBr2  (1,1,2,2-tetrabromoetan)
reakcja etynu z bromem

Reakcja etynu z chlorowodorem (lub bromowodorem)
HC≡CH + HCl → CH2=CHCl  (chloroeten)
etyn z HClZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl