Powrót

Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna

Zjawisko fizyczne - przemiana, w wyniku której nie powstają żadne nowe substancje.
Przykłady: zamarzanie wody, pokruszenie węgla, stopienie parafiny.

Zmiana stanu skupienia to zjawisko fizyczne

Stany skupienia
stały
np. sól, węgiel
ciekły
np. woda, rtęć
gazowy
np.tlen, azot

Stany skupienia chemia gimnazjum

Sublimacja - przemiana ciała stałego w gaz z pominięciem stanu ciekłego.
Resublimacja - przemiana gazu bezpośrednio w ciało stałe z pominięciem stanu ciekłego.
Temperatura wrzenia - to temperatura zmiany stanu skupienia: ciekły-gazowy.
Temperatura topnienia - to temperatura zmiany stanu skupienia: stały-ciekły

 


.Reakcja chemiczna - przemiana, w wyniku której powstają nowe substancje o innych właściwościach.
Przykłady: spalanie węgla, rdzewienie żelaza, patyna na przedmiotach z miedzi, spalanie benzyny w samochodach, spalanie wosku w świecy, proces oddychania. 

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl