Powrót

Prawo zachowania masy

W reakcji chemicznej masa substratów jest równa masie produktów.

Przykład.
Oblicz, ile g tlenku magnezu powstanie w wyniku spalenia 72g magnezu w 48g tlenu.
m Mg = 72g,   m O2 = 48g
2Mg + O2 → 2MgO
72g + 48g = 120g
Powstanie 120g tlenku magnezu

Przykład
W wyniku spalania 2g siarki otrzymano 4g tlenku siarki(IV). Oblicz masę tlenu, jaka została użyta w reakcji.
m S = 2g,   m SO2 = 4g
S + O2 → SO2
2g + xg = 4g    x= 2g
Użyto 2 g tlenu.

Przykład
Oblicz, ile g tlenku węgla(IV) powstanie w wyniku spalenia 48g węgla.
m C = 12u,   m CO2 = 44u
 C + O2 → CO2 
12u ——— 44u
48g ——— xg      x=176g
Powstanie 176g tlenku węgla(IV)

Przykład
Oblicz, ile g chloru zużyje się w reakcji z potasem, jeśli powstanie 80g chlorku potasu.
m Cl = 35u,   m KCl = 74u
 2K + Cl2 → 2KCl
         70u — 148u
         xg   — 80g      x≈38g
Około 38g chloruZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.