Powrót

Woda jako rozpuszczalnik

Własności wody

Temp. topnienia: 0oC,
Temp. wrzenia:  100oC pod normalnym ciśnieniem. Wraz ze wzrostem ciśnienia temp. wrzenia wody wzrasta.
Gęstość w temp.4oC: 1,00g/cm3, gęstość w temp.0oC: 0,92g/cm3 .  
Woda podczas zamarzania zwiększa swoją objętość.
Stany skupienia: stały (lód), ciekły (woda), gazowy (para wodna). 

Budowa cząsteczki wody
W cząsteczce wody między atomami tlenu i wodoru występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane. Elektrony, które tworzą wiązania są przesunięte w stronę atomu tlenu. W wyniku tego przesunięcia w cząsteczce powstają dwa bieguny - dodatni w pobliżu atomów wodoru i ujemny w pobliżu atomu tlenu.
Cząsteczka wody jest dipolem, czyli ma budowę polarną.
woda budowa polarna dipol

Inne cząsteczki, które mają budowe polarną:
dipole HCl H2S NH3 budowa polarna

Rozpuszczanie substancji w wodzie
Polarna budowa (dwa bieguny) cząsteczki wody powoduje, że dobrze rozpuszczają się w niej substacje o podobnej budowie: mające budowę polarną lub wiązania jonowe.

Czynniki zwiększające szybkość rozpuszczania substancji w wodzie:
- podwyższenie temperatury
- mieszanie
- rozdrobnienie substancji

 


Emulsja - mieszanina niejednorodna dwóch, wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy. Jedna z tych cieczy w postaci małych kropelek jest rozproszona w drugiej cieczy,Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl