Powrót

Tlenki

Tlenki to dwuskładnikowe związki tlenu z innymi pierwiastkami.
Wzór ogólny tlenków: XaOb

X - atom dowolnego pierwiastka a - ilość atomów pierwiastka X
O - atom tlenu b - ilość atomów tlenu

 Ustalanie wzoru sumarycznego tlenku - metoda krzyżowa. Przenosimy wartościowość jednego pierwiastka za symbol drugiego pierwiastka. Powstałe indeksy dzielimy przez największy wspólny dzielnik.

Przykład.

ustalanie wzoru sumarycznego tlenków

Większość wzorów sumarycznych można w taki sposób wyprowadzić, jednak są wyjątki np. P4O10. Sumaryczny wzór tego tlenku wynika z jego struktury.

Nazwy tlenków podaje się według schematu:
[tlenek (nazwa pierwiastka) (wartościowość pierwiastka)],
jeśli pierwiastek ma tylko jedną wartościowość wówczas nie podaje się jej.

Przykłady:
Fe2O3 tlenek żelaza (III), tlenek żelaza(II) FeO, CuO tlenek miedzi(II), Cu2O tlenek miedzi(I), SO3 tlenek siarki(VI), SO2 tlenek siarki(IV), Na2O tlenek sodu, MgO tlenek magnezu


Niektóre sposoby otrzymywania tlenków

I. Reakcje syntezy pierwiastków z tlenem - utlenianie. Tym sposobem można otrzymać najwięcej tlenków.
Przykłady

4Al + 3O2  → 2Al2O3 2Mg + O2 → 2MgO
2H2 + O2  → 2H2O 2Fe + O2  → 2FeO

II. Przyłączenie tlenu do tlenków - może zajść wówczas, gdy pierwiastek połączony z tlenem ma inne, wyższe wartościowości

2SO2 + O2  → 2SO3                      tlenek siarki(IV) → tlenek siarki(VI)
2Cu2O + O2  → 2CuO                   tlenek miedzi(I) → tlenek miedzi(II)
2NO + O2  → 2NO2                        tlenek azotu(II) → tlenek azotu(IV)
2CO + O2  → 2CO2                       tlenek wegla(II) → tlenek wegla(IV)
4FeO + O2  → 2Fe2O3                  tlenek żelaza(II) → tlenek żelaza(III)

Wiązania w tlenkach
Pierwiastki grup 1, 2 i 13 tworzą z tlenem wiązania jonowe.
Pierwiastki grup 14-17 tworzą z tlenem wiązania kowalencyjne spolaryzowane.

Podział tlenków
Tlenki niemetali. Np. SO2, SO3, NO2, N2O3, P3O6, P4O10, CO2, ClO2, Cl2O6
Tlenki metali. Np. Na2O, K2O, MgO, NiO, CuO, PbO, Al2O3, ZnO, Fe2O3Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl