Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Związki miedzi w chemii organicznej

Wodorotlenek miedzi(II) - przygotowanie odczynnika

Do roztworu CuSO4 dodaje się porcjami roztwór NaOH, aż do wytrącenia osadu
Cu2+ + 2OH → Cu(OH)2
Obserwacje: wytrącił się niebieski, galaretowaty osad Cu(OH)2

Do doświadczeń sporządza się zawsze świeży osad, ponieważ wodorotlenek miedzi(II) powoli czernieje na skutek wydzielania się CuO:
Cu(OH)2 → CuO + H2O

Reakcje z wodorotlenkiem miedzi(II)

Potwierdzenie obecności grup −OH przy sąsiadujących atomach węgla
Opis doświadczenia: do świeżo strąconego osadu Cu(OH)2 dodaje się roztwór badanej substancji
Alkohole polihydroksylowe Cukry proste
Obserwacje: Niebieski osad Cu(OH)2 roztwarza się, powstaje intensywne szafirowe zabarwienie
Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPotwierdzenie obecności grupy −CHO (Próba Trommera) Opis doświadczenia: do świeżo strąconego osadu Cu(OH)2 dodaje się roztwór badanej substancji i podgrzewa Aldehydy Odróżnianie glukozy od sacharozy za pomocą Cu(OH)2 Opis doświadczenia: do świeżo strąconego osadu Cu(OH)2 dodaje się roztwór badanej substancji i podgrzewa Glukoza Sacharoza Obserwacja: Wykrywanie wiązań peptydowych położonych blisko siebie(przedzielonych co najwyżej 1 atomem węgla) Reakcja biuretowa Opis doświadczenia: Do analizowanej substancji dodaje się roztwór silnej zasady i siarczan(VI) miedzi(II). Obserwacje: Tlenek miedzi(II) w reakcjach Utlenianie alkoholi I-rzędowych Utlenianie alkoholi II-rzędowych.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.