Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wszystkie reakcje halogenoalkanów potrzebne do matury

 

CH3CH2Cl + CH3CH2CH2Cl + 2Na  → CH3CH2CH2CH2CH3 + 2 NaCl Reakcja  Wurtza - otrzymywanie węglowodorów o dłuższych łańcuchach. (metal: Li, Na, K)
CH3–CHBr–CH2Br + Zn → CH3–CH=CH2 + ZnBr2  Otrzymywanie alkenów - reakcja z cynkiem
reakcja Wurtza cykloalkany Otrzymywanie cykloalkanów - reakcja  z cynkiem
CH3−CH2Cl + KOH —alkohol→   CH2=CH2 + KCl + H2O Otrzymywanie alkenów - eliminacja cząsteczki chlorowodoru (dehydrohalogenacja

***

otrzymywanie alkinów Otrzymywanie alkinów - eliminacja - reakcja z NaOH
otrzymywanie alkinów Otrzymywanie alkinów - eliminacja - reakcja tetrafluorowcoalkanów z cynkiem
C6H6 + CH3Cl —FeCl3 → C6H5CH3 + HCl Otrzymywanie toluenu - alkilowanie benzenu (reakcja Friedla−Craftsa)
CH3–CH2–Cl + KOH   —H2O→ CH3–CH2–OH + KCl
CH3–CHCl–CH3  —KOH, H2O→ CH3–CH(OH)–CH3
Otrzymywanie alkoholi - reakcja z mocnymi zasadami w środowisku wodnym
CH3–CH2–Cl + H2O   → CH3–CH2–OH + HCl Otrzymywanie alkoholi - reakcja z wodą (hydroliza)
Br–CH3–CH2–Cl + 2NaOH   → HO–CH3–CH2–OH + 2NaBr Otrzymywanie glikolu -  reakcja hydrolizy zasadowej
CH3−Br + NH3 → CH3NH2 + HBr
CH3−Br + NH3 → CH3NH3+Br
Otrzymywanie amin - alkilowanie amoniaku

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.