Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Kwasy nieorganiczne

 Wzór ogólny: HnR (H-atom wodoru, R- reszta kwasowa, n- ilość atomów wodoru)
Wartościowość reszty kwasowej jest równa ilości atomów wodoru w cząsteczce kwasu.
Kwasy to związki zbudowane z atomów wodoru i reszty kwasowej.

Wzory i nazwy kwasów, które musisz znać.
Kwasy beztlenowe
HCl - kwas chlorowodorowy (solny), HF - kwas fluorowodorowy, HBr - kwas bromowodorowy
H2S - kwas siarkowodorowy
HCN - kwas cyjanowodorowy

Kwasy tlenowe
HNO3 - kwas azotowy(V) , HNO2 -kwas azotowy(III)
HClO - kwas chlorowy(I), HClO2 - kwas chlorowy(III), HClO3 - kwas chlorowy(V), HClO4 - kwas chlorowy(VII)
H2SO4 - kwas siarkowy(VI), H2SO3 - kwas siarkowy(IV)
H3PO4 - kwas fosforowy(V)
H2CO3 - kwas węglowy
H2SiO3 - kwas metakrzemowy


Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychOtrzymywanie kwasów beztlenowych HCl, H2S. Otrzymywanie kwasów tlenowych. Niektóre kwasy są nietrwałe i ulegają rozkładowi. Moc kwasów beztlenowych w okresie / w grupie wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka stanowiącego resztę kwasową. Moc kwasów tlenowych w okresie / w grupie wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej pierwiastka centralnego. Zastosowanie niektórych kwasów.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.