C>H. Atomy H oddają po jednym elektronie dla atomu C a jednocześnie atom C elektron atomu O. Dla atomu C przyjmuje się stopień utlenienia przyjmuje po 1 elektronie atomu H i dlatego przyjmuje stopień utlenienia -II. Przykład 3. H−CHO Atom C jednocześnie oddaje te 2 elektrony do atomu O, nie posiada już elektronów. Dla tego atomu C przypisuje się stopień utlenienia elektrony od atomu C, więc jego stopień utlenianie Przykład 4.  CH3−CO-NH2   Atom stopień utlenienia to -III. Atom węgla C2 elektrony dla tlenu - jego stopień utlenienia elektrony od atomów H i 1 elektron od atomu C - jego stopień utlenienia to Przykład 5. C6H5−NO2   Atom C z przyłączoną grupą -NO2 ma stopien utlenienia dla atomu N. Atom N oddał 4 elektrony od atomu C, co w rezultacie daje stopień utlenienia +III />

Powrót

Stopnie utlenienia w związkach organicznych - sposób I

Stopień utlenienia − formalny ładunek, jaki miałby atom, gdyby między wszystkimi atomami w cząsteczce było wiązanie jonowe.
Czyli inaczej - jest to ładunek, jaki miałby atom, gdyby był jonem.

Przy ustalaniu stopni utlenienia korzysta się z elektroujemności atomów tworzących wiązanie wg zasad:
- między dwoma atomami, atomy o wyższej elektroujemności hipotetycznie "przyjmują" elektrony a atomy o niższej - "oddają"
- wartość stopnia utlenienia jest równa ilości "przyjętych" elektronów ze znakiem(-) lub ilości "oddanych" elektronów ze znakiem (+)

Dla ułatwienia przy wiązaniach można rysować strzałki wskazujące kierunek "przesunięcia" elektronów między atomami.

Przykład 1. CH3−CH3 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWęgiel ma wyższą elektroujemność . W hipotetycznym wiązaniu jonowym C−H atomy H oddają po 1 elektronie, czyli mają stopień utlenienia atom węgla pobiera czyli ma stopień utlenienia Przykład 2. CH3−CH2−OH Elektroujemności: O>C>H. Atomy H oddają po jednym elektronie dla atomu C a jednocześnie atom C elektron atomu O. Dla atomu C przyjmuje się stopień utlenienia przyjmuje po 1 elektronie atomu H i dlatego przyjmuje stopień utlenienia -II. Przykład 3. H−CHO Atom C jednocześnie oddaje te 2 elektrony do atomu O, nie posiada już elektronów. Dla tego atomu C przypisuje się stopień utlenienia elektrony od atomu C, więc jego stopień utlenianie Przykład 4.  CH3−CO-NH2   Atom stopień utlenienia to -III. Atom węgla C2 elektrony dla tlenu - jego stopień utlenienia elektrony od atomów H i 1 elektron od atomu C - jego stopień utlenienia to Przykład 5. C6H5−NO2   Atom C z przyłączoną grupą -NO2 ma stopien utlenienia dla atomu N. Atom N oddał 4 elektrony od atomu C, co w rezultacie daje stopień utlenienia +III
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.